Kattås

Det skal bygges nytt filteranlegg i fjell ved Kattås i Vestmarka for Asker og Bærum vannverk (ABV) noe som genererer et overskudd av steinmasser. Noe av massene planlegges brukt til oppgradering og nyetablering av turveier i marka. Det resterende overskuddet av stein er viktig å gjenvinne da massene har høy kvalitet.

Mulig mottak