Kadettangen

Bærum Ressursbank er et prosjekt som arbeider for mest mulig ombruk, gjenvinning og nyttiggjøring av overskuddsmasser (stein, jord, betong, asfalt m.m.) fra bygge- og infrastrukturprosjekter i regionen. Utbyggingen av Ringeriksbanen, E16, E18, Fornebubanen, ny vannforsyning til Oslo og nytt vannverk i Asker og Bærum genererer  store overskudd av masser.

Formålet med Bærum Ressursbank er at disse overskuddsmassene skal bli sett på som en ressurs som har en verdi som kan bli gjenbrukt eller gjenvunnet, fremfor å bli behandlet som avfall. Gjenbruk av steinmasser bør bli et naturlig førstevalg for byggherrer og entreprenører. Selv om vi har mye stein i Norge, er dette en ikke-fornybar ressurs, og er en mangelvare i mange land.

Markedssystemet for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasser er et av flere prosjekter i regi av Bærum Ressursbank. Markedssystemet skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt, i første omgang med fokus på steinmasser, men på sikt også andre massefraksjoner (jord, asfalt, betong osv.) Vi ønsker nå å mobilisere relevante leverandører som kan levere en løsning på markedssystemet alene eller sammen med andre. I samarbeid med Asker og Oslo kommune, gjennomfører derfor Bærum kommune en innovativ anskaffelse som skal bidra til å utvikle nye løsninger for fremtidens håndtering av overskuddsmasser.

Trykk her for å lese mer om den innovative anskaffelsen av markedssystemet for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse

Bærum ressursbank

Kontakt Bærum ressursbank

Bjørn Kleppestø

Lars Været

Siri Stolpestad