Kadettangen

Bærum Ressursbank er et prosjekt som arbeider for mest mulig ombruk, gjenvinning og nyttiggjøring av overskuddsmasser (stein, jord, betong, asfalt m.m.) fra bygge- og infrastrukturprosjekter i regionen. Utbyggingen av Ringeriksbanen, E16, E18, Fornebubanen, ny vannforsyning til Oslo og nytt vannverk i Asker og Bærum genererer  store overskudd av masser.

Formålet med Bærum Ressursbank er at disse overskuddsmassene skal bli sett på som en ressurs som har en verdi som kan bli gjenbrukt eller gjenvunnet, fremfor å bli behandlet som avfall. Gjenbruk av steinmasser bør bli et naturlig førstevalg for byggherrer og entreprenører. Selv om vi har mye stein i Norge, er dette en ikke-fornybar ressurs, og er en mangelvare i mange land.

Markedssystemet for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasser er et av flere prosjekter i regi av Bærum Ressursbank. Markedssystemet skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt, i første omgang med fokus på steinmasser, men på sikt også andre massefraksjoner (jord, asfalt, betong osv.). Markedssystemet skal legge til rette for enklere, tettere og smarte samarbeid mellom bransjeaktørene. Systemet skal også bidra til å skape nødvendig tillit, forutsigbarhet, transparens og standardisering, som er forutsetninger for gode samarbeid og et effektivt marked. I sum skal dette resultere i lengre levetid for massene, mindre nyproduksjon og mer effektiv og kortere transport.  

Vi ønsker nå å mobilisere relevante leverandører som kan levere en løsning på dette alene eller sammen med andre. Bærum Ressursbank har derfor gleden av å invitere til dialogkonferanse i forbindelse med en innovativ anskaffelse av markedssystemet for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasse. Trykk her for å komme til utlysningen til dialogkonferansen og for påmelding.

Bærum ressursbank

Kontakt Bærum ressursbank