Bærum Ressursbank er et prosjekt som arbeider for mest mulig gjenvinning og nyttig gjøring av overskuddsmasser (stein, jord, betong, asfalt m.m.) fra bygge og infrastrukturprosjekter i regionen.

Utbyggingen av Ringeriksbanen, E16, E18, Fornebubanen, ny vannforsyning til Oslo og nytt vannverk i Asker og Bærum genererer store overskudd av masser. Bærum Ressursbank sitt formål er at overskuddsmassene skal bli en ressurs som har en verdi som kan bli gjenbrukt, fremfor å bli behandlet som avfall. Gjenbruk av steinmasser bør bli et naturlig førstevalg for byggherrer og entreprenører. Selv om vi har mye stein i Norge, er dette en ikke-fornybar ressurs, og er en mangelvare i mange land.

Markedssystemet for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasser er et av flere prosjekter i regi av Bærum Ressursbank. Markedssystemet skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt, i første omgang med fokus på steinmasser, men på sikt også andre massefraksjoner (jord, asfalt, betong osv.).

Bærum ressursbank har startet flere underprosjekter. Et av disse er et innovasjonsprosjekt for sanntidsmåling av miljødata for å iverksette tiltak i tide og unngå forurensing fra byggeprosjekter og mellomlagring av masser. Etableringen av en markedsplass for kjøp og salg av overskuddsmasser er et annet prosjekt. Markedsplassen vil kunne overlate koordineringsarbeidet som i dag gjøres av Bærum Ressursbank over til markedet.

I oktober 2022 inngikk Bærum kommune et innovasjonspartnerskap med Norconsult Informasjonssystemer, med Norsk Gjenvinning som underleverandør, for å utvikle et markedssystem for overskuddsmasser. Utviklingen er nå i gang og markedssystemet skal etter planen være klar sommeren 2024.

Hvordan kan jeg delta i Bærum Ressursbank?
Bærum ressursbank er åpen for alle som ønsker å få til mer bærekraftige løsninger for massehåndtering. Samarbeid mellom forskjellige aktører er et viktig mål for oss. Dersom du ønsker å delta i prosjektet vårt, er det bare å ta kontakt med oss (link til – Kontakt Bærum Ressursbank).

Koster det noe å være deltaker?
Nei, det koster ikke noe å delta. Deltakere i vårt prosjekt deler vår visjon og samarbeider frivillig med oss for å oppnå god masseforvaltning.

Hvem finansierer Bærum ressursbank?
Bærum ressursbank er finansiert av Miljødirektoratet via KLIMASATS-midler og av Bærum kommune. I tillegg mottar vi innovasjons- og forskningsmidler fra Regionalt forskningsfond Viken og Enova.

For påmelding benytte QR-kode eller lenke til skjema nedenfor

qr-kode-ressursbanken

Påmelding via skjema

Bærum ressursbank

Bærum ressursbank

Kontakt Bærum ressursbank