Kadettangen

Bærum Ressursbank er et prosjekt som arbeider for mest mulig ombruk, gjenvinning og nyttig gjøring av overskuddsmasser (stein, jord, betong, asfalt m.m.) fra bygge- og infrastrukturprosjekter i regionen. Utbyggingen av Ringeriksbanen, E16, E18, Fornebubanen, ny vannforsyning til Oslo og nytt vannverk i Asker og Bærum genererer store overskudd av masser.

Formålet med Bærum Ressursbank er at disse overskuddsmassene skal bli sett på som en ressurs som har en verdi som kan bli gjenbrukt eller gjenvunnet, fremfor å bli behandlet som avfall. Gjenbruk av steinmasser bør bli et naturlig førstevalg for byggherrer og entreprenører. Selv om vi har mye stein i Norge, er dette en ikke-fornybar ressurs, og er en mangelvare i mange land.

Markedssystemet for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasser er et av flere prosjekter i regi av Bærum Ressursbank. Markedssystemet skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt, i første omgang med fokus på steinmasser, men på sikt også andre massefraksjoner (jord, asfalt, betong osv.). I oktober 2022 inngikk Bærum kommune et innovasjonspartnerskap med Norconsult Informasjonssystemer, med Norsk Gjenvinning som underleverandør, for å utvikle et markedssystem for overskuddsmasser. Utviklingen er nå i gang og markedssystemet skal etter planen være klar sommeren 2024.

Trykk her for å lese mer om innovasjonspartnerskapet for utviklingen av markedssystemet

Bærum ressursbank

Kontakt Bærum ressursbank

Bjørn Kleppestø

Lars Været

Siri Stolpestad