Stupetårnet
 • ABV
 • AF Gruppen
 • Alf Johansen
 • Anlegg Øst Entreprenør
 • Asker kommune
 • Asker og Bærum Vannverk
 • Asplan Viak
 • Atea
 • BA Gjenvinning
 • Bane Nor
 • Brenna Gård
 • DirMin
 • Feiring bruk
 • Fornebubanen
 • Franzefoss AS
 • Guni-konsult
 • Gunnar Knutsen AS
 • Hagen Gjenvinning
 • Hole kommune
 • Isachsen Gruppen
 • Klimaetaten Oslo kommune
 • Lindum
 • Løvenskiold Eiendom AS
 • Miljødirektoratet
 • Myrvang
 • NCC
 • NGI
 • NOAH
 • Norsk forening for fjellsprengingsteknikk (NFF)
 • Norsk Gjenvinning
 • Nye veier
 • Oslo kommune
 • Østlandsjord
 • Øst-riv AS
 • Pådriv (Hovinbyen Oslo)
 • Ragn-Sells Miljøsanering
 • Rambøll
 • Ringerike kommune
 • SINTEF
 • Skaaret landskap
 • Skanska Industrial Solutions
 • SmartCity Bærum
 • Sollihøgda Eiendom AS
 • Statens Vegvesen
 • TAB
 • Trøndelag Fylkeskommune
 • Topaas og Haug AS
 • Tom Wilhelmsen
 • VEAS
 • Veidekke Industri AS
 • Viken fylkeskommune

Bærum ressursbank