Behovsoversikt

Bærum Ressursbank er et nyskapende initiativ som har som mål å fremme en sirkulær tilnærming til håndtering av masser i bygge- og infrastrukturprosjekter. Bærum kommune utarbeider et digitalt markedssystem for å samordne massehåndtering som skal bidra til optimal ressursutnyttelse, mer effektiv transport og til å nå klima- og miljømålene.

Interessert i å følge utviklingen?

Akkurat nå testes markedssystemet ut av noen fremoverlente aktører i bransjen, som er med på å gi oss verdifull innsikt som vil være med på å forme utviklingen frem mot lansering neste sommer. For oss er det viktig at systemet blir utviklet sammen med bransjeaktørene for å sikre et markedssystem som kan hjelpe med å ta mer bærekraftige valg i fremtiden.

Hvis du er interessert i å lære mer om markedssystemet og bli oppdatert på de nyeste utviklingene og nyhetene

 

Meld din interesse her

Hvorfor utvikler vi markedssystemet?

I dag er det et betydelig uttak av ikke-fornybare ressurser, store utslipp knyttet til transport av masser, og dessverre behandles mye av disse massene som avfall og havner på deponier. Bærum kommune sitter tett på disse problemstillingene i forbindelse med infrastrukturprosjekter i regionen med eksempelvis utbyggingen av Fornebubanen og ombyggingen av E16 og E18. Derfor har kommunen igangsatt prosjektet med utviklingen av det digitale markedssystemet for å gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt. Gjennom et samspill mellom alle aktører i bransjen tilrettelegger markedssystemet for å redusere uttak av jomfruelige masser, øke bruken av eksisterende masser og redusere tomtransport gjennom optimale transportløsninger. Dette gir både samfunnet og bransjeaktørene betydelige gevinster gjennom at klimamålene kan realiseres, samtidig som lønnsomheten økes ved økt effektivisering og markedsforutsigbarhet.

Hvem utvikler systemet?

I samarbeid med Asker og Oslo kommune, har Bærum kommune gjennomført en innovativ anskaffelse som skal bidra til å utvikle nye løsninger for fremtidens håndtering av overskuddsmasser. Kommunen har fått 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge til den innovative anskaffelsen. I løpet av vinteren 2022 ble det utformet et konkurransegrunnlag knyttet til utviklingen av Markedssystemet, hvor Norconsult Digitalt, sammen med Norsk Gjenvinning M3 og Pure Logic som underleverandør, ble utnevnt til vinner av konkurransen høsten 2022. Utviklingen av Markedssystemet er godt i gang og skal etter planen stå klar sommeren 2024.

Prosjektet har i vinteren vært i markedsdialogfasen, der formålet har vært å undersøke mulige løsninger på behovene sammen med leverandørmarkedet. Leverandører fra en rekke fagdisipliner ble invitert til dialog. Informasjonen og innspillene fra markedsdialogen ble benyttet i utformingen av konkurransegrunnlaget. 

Konkurransen ble kunngjort i april 2022 og ved konkurransens utløp i august mottok kommunen 5 tilbud, hvorav 3 av tilbyderne ble invitert videre til forhandlinger. Norconsult Informasjonssystemer med Norsk Gjenvinning M3 som underleverandør ble utnevnt til vinner av konkurransen. I begrunnelsen trekkes det frem godt og utfyllende besvarelse at de svarer svært godt og utfyllende på alle punkter under tildelingskriteriet Løsningsforslag. I tillegg er besvarelsen detaljert, presis og har en god relevans for de behovene som skal løses. Nå starter utviklingen av markedssystemet som etter planen skal være klar sommeren 2024. Følg med her for oppdateringen fra innovasjonspartnerskapet og utviklingen av markedssystemet

Bærum kommunes personvernerklæring

Innnovasjon Norge logo