Ressursbank skissebilde

Lakseberget ved Sandvika er i kommunedelplanen regulert som fremtidig utfyllingsområde. På grunn av nærheten til eksisterende E18 (som er en tidligere gjennomført utfylling) og relativt lavt konfliktpotensial med marint liv er området godt egnet for utfylling til samfunnsnyttig formål. Dette er eksemplifisert i de ulike ideskissene for utvikling av Sandvika sjøfront.

De mest sannsynlige leverandørene av masser til Lakseberget er E18-prosjektet og Fornebubanen.

Mulig mottak