Brenna gård

Det er innsendt et privat reguleringsforslag for midlertidig håndtering av steinmasser på Brenna (Avtjerna syd). Det aktuelle området ligger tett inntil anleggsområdet for utbygging av ny E16. Dette gjør det mulig å transportere store mengder stein på en effektiv og miljøvennlig måte rett fra anleggsområdet til E16 og inn på Brenna uten bruk av offentlig veinett. E16-prosjektet har uttrykt at dette vil være en meget gunstig løsning. Fornebubanen og E18 Vestkorridoren ønsker også å benytte et ev. fremtidig anlegg på Brenna.

Mulig mottak