E18 etappe 1 smalere

Etter «Oslopakke 3» forhandlingene mellom staten, Viken og Oslo kommune om transportløsningene for E18, gikk Stortinget inn for realisering av 1. parsell E18 Lysaker - Ramstadsletta 19. juni 2020.
Viken fylkeskommune har stilt nødvendig garanti for utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Etappe 1 E18 Lysaker – Ramstadsletta inngår i ny Nasjonal transportplan 2020-2032. Statens vegvesen har allerede satt i gang forberedende veiarbeider på denne veistrekningen.

Veistrekningen innbefatter 4,4 km. ny vei med følgende:

  • etablering av sykkelvei
  • utbedring av Lysaker kollektivterminal - for bedre overgang mellom buss, tog og Fornebubanen 
  • to bilfelt og ett kollektivfelt på E18 (opprinnelig plan om egen bussvei utgår)
  • miljølokk/ tunnel forbi Stabekk og Høvik 
  • Gjønnesdiagonalen – ny tunnel som vil avlaste Bekkestua og Stabekk for gjennomgangstrafikk og gi bedre rammer for sentrumsutvikling. 

Her finner du lenker:

Vestre Lenke – ny veiforbindelse mellom E18 og Fornebu 

Nasjonal transportplan 2018-2029

Områdereguleringen for Lysaker - Ramstadsletta, med tverrforbindelsen mellom Gjønnes og Fornebu. 

Tidslinje Parsell 1 E18

Her vil det komme en tidslinje. 

Relaterte lenker