3. mai kl. 13.30 gikk varslingen av oppstart av planarbeidet. Med et tastetrykk ble varsling til 5 000 berørte naboer sendt ut. 

- Vi har store forventninger til denne prosessen, fremhevet ordfører Lisbeth Hammer Krog. Et godt resultat er viktig for vårt arbeid for å utvikle våre arealer og byen vår, Sandvika. Dette er et samfunnsprosjekt, ikke bare et veiprosjekt. Her skal også sykkel, kollektiv og flere miljømessige hensyn tas. 

Krog rundet av med et kjent og viktig sitat: Godt levert – halvt fullført! Gratulerer med dagen! avsluttet Lisbeth Hammer Krog.  

Ordfører i Asker kommune, Lene Conradi, fremhevet denne viktige milepælen for både planarbeidet generelt og mulighetsrommet det skaper for arealutviklingen i begge kommunene spesielt.  

Medvirkningsportalen

Medvirkning er viktig for prosjektet E18 Ramstadsletta -Nesbru. God kontakt med berørte personer, organisasjoner og bedrifter bidrar til at de riktige valgene for å sikre et fremtidsrettet, trygt og miljøriktig vegsystem i området.  Statens vegvesen (SVV) ønsker at medvirkningsprosessene skal være tillitsvekkende og ivareta trafikanters og naboers behov for trygghetforutsigbarhet og gjennomsiktighet. 

Godt og tett samarbeid

Alle tre parter, Asker og Bærum kommuner og Statens vegvesen, trakk frem det gode og tette samarbeidGjennom medvirkningsportalen legges det til rette for at alle naboer og grupper får anledning til å formidle sine behov og ønsker, også grupper som krever spesiell tilrettelegging Grupper og enkeltpersoner som ikke er i stand til å delta direkte skal sikres mulighet for å gi sine innspill på annen måte.

Ønsker du å gi dine innspill? Besøk medvirkningsportalen til SVV. 

Her kan du følge Bærum kommunes nettsider til E18 prosessen og arbeidet.