En grønn og urban sjøfront for alle

Når E18 legges i tunell skapes muligheter for å utvikle Sandvika til en moderne by som bæringene kan være stolt av.

Kommunestyret 24. november vedtok prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront. Gjennom å bygge videre på eksisterende kvaliteter og skape nye attraksjoner i sjøkanten, skal sjøfronten bli et tilgjengelig og attraktivt område for brukere i alle aldre.

Det bærekraftige utviklingsprosjektet skal gjenetablere kontakten mellom by, elv og fjord, og være med å realisere Sandvika som et sted å være stolt av.

Sjøfronten kan bli den nye generatoren for å skape Sandvika om til en fjordby, skape begeistring og ny identitet – til glede for alle.

– Sjøfronten kan bli den nye generatoren for å skape Sandvika om til en fjordby, skape begeistring og ny identitet – til glede for alle, sier kommunedirektør Geir B. Aga.

Bærum kommune har et overordnet mål om at sjøfronten også skal være med å styrke Sandvikas rolle både som hovedsenter i kommunen og som regional by.

I fremtiden vil Sandvika få en mer utviklet bystruktur og et bredere tilbud som gjør at flere finner det de trenger lokalt. Byen blir en attraktiv «forside mot fjorden» og omverdenen, for stolte innbyggere.

– E18-traseen er nok den viktigste grunnen til at Sandvika ikke har fått utvikle seg som by. Nå vil dette endres, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. – I fremtiden vil Sandvika få en mer utviklet bystruktur og et bredere tilbud som gjør at flere finner det de trenger lokalt. Byen blir en attraktiv «forside mot fjorden» og omverdenen, for stolte innbyggere.

De vedtatte prinsippene skal sikre økt livskvalitet, bygger på FNs bærekraftsmål og sikrer at sjøfronten får en høy kvalitet i videste betydning, fra overordnet byplangrep til detaljert utforming av enkelte prosjekter.

Vi skal bygge et regionalt senter og en kulturby, og ikke minst en møteplass for hele Bærum.

– Denne prinsippsaken gjenreiser Sandvika som byen ved fjorden – dette er vår fjordbyplan, sier planutvalgets leder Eirik T. Bøe. – Vi skal bygge et regionalt senter og en kulturby, og ikke minst en møteplass for hele Bærum. 

Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront

Prinsipper om tilgjengelighet

Prinsipp om medvirkning

Prinsipper om natur og landskap

Prinsipper om byutvikling

Prinsipper om rekreasjon

Prinsipper om identitet

Les hele den politiske saken her.

Illustrasjoner: