Illustrasjon av Magnus Poulssens vei 7

Magnus Poulssons vei 7 er et næringsbygg som skal ligge ut mot E18.

Magnus Poulssons vei 7 er et næringsbygg som skal ligge ut mot E18. Kommunestyret vedtok planene i møte 21. juni 2023.

Saken som ble behandlet i kommunestyret finner du her.

Informasjonsmøte

6. desember 2022 ble det avholdt et digitalt informasjonsmøte om planen.

Her kan du se presentasjonen som ble vist (pdf).

 

Relaterte prosjekter