Oksenøyveien nord

Teleplan øst og vest består av to planer - detaljregulering for Fornebuveien 37 mfl. (Teleplan vest) og detaljregulering for Fornebuveien 31 mfl. (Teleplan øst). Illustrasjonskart under viser inndelingen i planområder.

Teleplanbyen øst og vest er utviklet i sammenheng med hverandre, og vil til sammen romme ca. 600 boliger og 900-1100 arbeidsplasser.

Ortofoto med avgrensning

2. gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Fornebuveien 31 mfl., og Fornebuveien 37 mfl., ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2023.

Lenke til vedtak Fornebuveien 31 mfl.

Lenke til vedtak Fornebuveien 37 mfl.

Eventuelle klager kan sendes til e-post post@baerum.kommune.no eller per brev til Bærum kommune, Plan- og bygningstjenesten, Postboks 700, 1304 Sandvika. Klagefrist: 18. juli 2023.

1. gangsbehandling

Følgende dokumenter var lagt ut på høring

Forslagsstillers alternative forslag til bestemmelser var også lagt ut på høring. De kan du se her:

Informasjonsmøte avholdt

15. mars 2023 ble det avholdt et åpent digitalt informasjonsmøte om planene. Presentasjonene som ble vist i møtet kan dere se her:

Forslagsstillers presentasjon av foreslåtte prosjekter

Bærum kommunes presentasjon av planprosessen og medvirkning

Relaterte prosjekter