Teleplanbyen

En urban bydel med unike kvaliteter for både arbeidsplasser og boliger, et område med særpreg og egen identitet, og et attraktivt område for bosatte, næringsliv og tilreisende.

Kommunestyret 21. juni 2023 fattet vedtak om detaljregulering for Fornebuveien 31 mfl., Fornebuveien 37 mfl. (Teleplan Vest) og Magnus Poulssons vei 7 som til sammen utgjør "Teleplanbyen".

Teleplan øst og vest

Teleplanbyen øst og vest er utviklet i sammenheng med hverandre, og vil til sammen romme ca. 670 boliger og 900-1100 arbeidsplasser.

Teleplanbyen øst og vest vil til sammen romme ca. 600 boliger og 900-1100 arbeidsplasser med ca. 70 000 kvm (BRA) samlet. Utbygger oppgir at området forventes utviklet i løpet av
minst 15 år.

Delområde vest og kontorbygget i delområde øst som ligger nordøst for lokket kan stå ferdig når Fornebubanen settes i drift 2029, og vil inneholde ca. 400 boliger og lokaler for ca. 500 arbeidsplasser.

Området vil da ha et godt kollektivtilbud med nærhet til Fornebuporten T-banestasjon. Utvikling av boligene i delområde øst er avhengig av at Vestre lenke er ferdigstilt. Dette vil
skje rundt 2029. Trafikalt vil det da være mulig å erstatte og utvide dagens kulvert over Snarøyveien (Teleplanlokket). Utbygging av delområde øst vil derfor kunne skje først etter 2030.

Les om Teleplan vest

Les om Teleplan øst

Magnus Poulssons vei 7

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et nytt næringsbygg i 3 til 7 etasjer med mellom 700 og 1100 arbeidsplasser i terrenget som skråner ned mot E-18. Eksisterende bebyggelse er forutsatt revet. Fylkeskommunen har reist innsigelse mot planen, som forventes løst. Les mer om Magnus Poulssonsvei 7.

Dokumenter

2024-03-22 Utbyggingsavtale BK - Teleplanbyen (BK utkast) pdf

Relaterte prosjekter