Helsestasjonene i Bærum kommune er et gratis tilbud for gravide, barn 0-5 år og deres familier.

 • På helsestasjonen får du veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner.
 • Helsestasjon 0- 5 år er lokalisert i Sandvika, på Marie Plathe, Bryn og Bærums verk for Bærum Vest, og på Bekkestua, Haslum, Storøya og Eiksmarka for Bærum Øst. Din helsestasjon finner du her.
 • Svangerskapsomsorgen finnes på Bekkestua, Marie Plathe, Sandvika og Storøya helsestasjon. 
 • Det er fint om du tar kontakt med din lokale helsestasjon så raskt som mulig etter hjemreise fra barsel for å avtale hjemmebesøk av jordmor (1-3 dag etter hjemreise) og helsesøster (ca 7 dager etter hjemreise)
 • Gå direkte til helsestasjonenes kurs og grupper
 • Gå direkte til helsestasjon for ungdom.
 • Vi er 9 jordmødre i Bærum kommune.
 • Du finner oss på helsestasjonene ved(link): Bekkestua, Sandvika, Storøya og Marie Plathe.
 • Vårt mål er å følge deg trygt gjennom svangerskapet og forberede deg på fødsel og barseltiden. Du som er Gravid skal føle deg trygg og ivaretatt hos oss. Med vår kompetanse gir vi deg svar på spørsmål vedrørende svangerskap, fødsel og barseltid.
 • Vi samarbeider med fastlegene, sykehusene og de øvrige tilbudene i kommunen (link «samarbeidspartnere»).
 • Svangerskapsomsorgen utføres etter retningslinjer fra helsedirektoratet.
 • All svangerskapsomsorg i kommunen er gratis. 

Svangerskapskontroller

 • Alle friske gravide er anbefalt å følge et standardprogram .
 • Du velger selv om du vil gå til jordmor, allmennlege eller en kombinasjon i svangerskapet.
 •  Den første kontrollen anbefaler vi i uke 8-12.
 • Videre kontroller avtales i samarbeid med jordmor.
 • Din partner og/eller barn er naturligvis hjertelig velkommen til å være med.
 • Du kan når som helst i svangerskapet ta kontakt med jordmor.
 •  Ved hver ordinære kontroll hos jordmor blir det foretatt noen faste undersøkelser der vi måler vekt og blodtrykk, undersøker urinen, etter hvert lytter på fosterets hjerte, måler livmorens vekst og undersøker barnets leie.
 • Dette er viktige indikatorer for å følge utviklingen av svangerskapet. NHI tilbyr ukesbrev for gravide med nytting informasjon. 

Fødselsforberedende- og ammeforberedende grupper

 • I svangerskapet, før fødsel og barseltiden, tilbyr vi fødselsforberedende-  (link til tekst under) og ammegrupper (link til tekst under).
 • Økt kunnskap gir trygghet. Vi ønsker å ruste deg til det store høydepunktet du har foran deg.
 • Gruppene er beregnet på deg som følges opp av jordmor i svangerskapet.

 Fødselsforberedende gruppe:

 • Jordmor tilbyr grupper for gravide hvor vi forbereder til fødsel. Målet er å gi økt kunnskap og trygghet i forhold til fødselen. Vi vet at økt kunnskap kan gjøre fødselsarbeidet enklere.
 • Noen av temaene som blir belyst er: fødselsstart/kontakt med fødeavdelingen, de ulike fasene i fødselsforløpet, ulike typer smertelindring, det mentale arbeidet, partners rolle.
 • Vi viser film og snakker sammen.
 • Etter filmen blir det mere informasjon og samtale. Det er god anledning til å stille spørsmål underveis. 
 • Gruppene er beregnet på gravide som følges opp av jordmor på helsestasjonen.
 • Spør jordmoren din om dato for neste gruppe. 

Amme-/barselforberedende gruppe:

 • Jordmor tilbyr grupper for gravide hvor vi forbereder til amme-/barselperioden. Målet er å lage «knagger» og forberede deg til amme-/barselperioden
 • Mange har spørsmål knyttet til amming og det nye barnet når de kommer hjem. Barseltiden kan være en sårbar tid med omstillinger og nye erfaringer for mange kvinner. Vi vet at med økt kunnskap blir du tryggere og bedre rustet til denne perioden.
 • Vi viser film og snakker sammen.
 • Etter filmen informerer vi om amming og belyser de vanligste utfordringene.
 • Gruppene er beregnet på gravide som følges av jordmor på helsestasjonen.
 • Spør jordmoren din om dato for neste gruppe. 

Hjemmebesøk av jordmor:

 • Vi tilbyr hjemmebesøk av jordmor  en til tre dager etter hjemkomst fra sykehuset.
 • Vi snakker om fødselen med deg og din partner. Vi kontrollere din blødningen, sting og livmor. Vi hjelper deg/dere å bli kjent med det nye barnet og snakker gjerne om foreldrerollen.
 • Jordmor gir deg ammeveiledning og observerer barnet i forhold til vekt og trivsel.

Etterkontroll hos jordmor:

Vi tilbyr etterkontroll etter fødsel på Sandvika og Bekkestua helsestasjon. Du kan bestille time på helsestasjonen. Vi sjekker sting og arr, tar celleprøve og gir grundig prevensjonsveiledning. Du kan få satt inn både spiral og p-stav av jordmor.

På helsestasjonen tilbyr vi hjemmebesøk, oppfølging av sped- og småbarn etter et fastsatt nasjonalt program. Konsultasjonene inneholder helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning og vaksinasjon. Vi samarbeider blant annet med fysioterapeut, psykolog, barnehage, fastlege, PPT og barnevern om det er behov for det. Temaer som taes opp kan være mat, søvn, barns trivsel og utvikling, samspill, foreldrerollen og andre utfordringer i hverdagen. For mer informasjon om helsestasjon for barn 0- 5 år:

Alder KONSULTASJONER
0-2 uker hjemmebesøk
6 uker helsesøster og lege. Vaksine
 3 måneder helsesøster og lege. Vaksine 
 4 måneder helsesøster 
 5 måneder helsesøster. Vaksine 
 6 måneder lege 
 7 måneder helsesøster 
9 måneder helsesøster, individuelt eller gruppe
12 måneder helsesøster og lege. Vaksine
15 måneder helsesøster. Vaksine
18 måneder helsesøster ved behov

I Bærum kommune er alle helsestasjonene ammekyndige, det betyr at alle ansatte skal ha oppdatert kunnskap om amming.

Jordmødrene gir ammeforbedrende informasjon i svangerskapet. Helsesøster og jordmor arrangerer ammekurs i svangerskapet. Informasjon og påmelding finner du her.

Etter fødsel tilbyr både vil jordmor og helsesøster ammeveiledning. Vi følger de faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Vi har egne ammeveiledere i kommunen. Ammeveilederne kan bidra dersom det oppstår utfordringer i forbindelse med ammingen. Du kan få tak i ammeveileder via din helsestasjon.

På Bærum sykehus tilbyr:

Vi på helsestasjonen vet at familier i perioder kan trenge ekstra hjelp og støtte.

På helsestasjon tilbyr ulike typer kurs og grupper som kan være med på å styrke deg/dere i foreldreskapet, samt å gi råd og veiledning. Du kan få mer informasjon ved å henvende deg på helsestasjonen.

Familievernkontoret har også tilbud på helsestasjonen, dette er et lavterskeltilbud som formidles via helsestasjonen.

Se under for informasjon, påmelding og kontakt.

Informasjon og info om påmelding

Helsestasjonen tilbyr de vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Det  anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Alle barn som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge har rett til å bli vaksinert og få den beskyttelsen vaksinene i programmet kan gi. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte konsultasjonene. Ta kontakt med Folkehelsekontoret  i Bærum kommune for andre vaksiner utom programmet.

Svangerskapet: 

 Helsestasjon 0-5 år

Hjemmebesøket av helsesøster

6 ukers konsultasjon

3 måneders konsultasjon

5 måneders konsultasjon

7 måneders konsultasjon

9 måneders konsultasjon

1. års konsultasjon

15 måneders konsultasjon

2 års konsultasjonen

4 års konsultasjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mat og måltider for spedbarn(ikke ferdig oversatt på Helsedir side)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Er du gravid?
  • Mat og måltider for spedbarn(ikke ferdig oversatt på Helsedir side)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mat og måltider for spedbarn(ikke ferdig oversatt på Helsedir side)

 

 

 

 

 

 • Mat og måltider for spedbarn(ikke ferdig oversatt på Helsedir side)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mat og måltider for spedbarn(ikke ferdig oversatt på Helsedir side)