Marie Plahte helsestasjon

Velkommen til Marie Plahte helsestasjon.

Vi tilbyr tjenester til gravide og alle barn mellom 0- 5 år og deres familier. Vi er en lett tilgjengelig tjeneste med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig innsats. Svangerskapsomsorgen og helsestasjon 0-5 år er gratis.

Målet med helsestasjonstjenesten er:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleier, jordmødre og leger. Vi samarbeider med Psykisk helseteam for sped- og småbarn, ergo- og fysioterapeuter, fastleger, spesialisthelsetjenesten, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten. Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom og fremme helse hos barnet.

Informasjon om timer

Vi avtaler timer fra gang til gang. Hvis det blir behov for ekstra oppfølging av barnet ditt eller deres familie, avtales dette individuelt.

Hvis det oppstår behov for oppfølging utover det som er avtalt, må dere ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale.

Timeavtale til 2 og 4- års kontroll, sendes som brev til hjemmet.

  • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet.
  • Medbring teppe til babyen. 
  • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.
  • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.
  • For å unngå smitte til nyfødte bør syke barn eller foreldre ikke komme på helsestasjonen.

Marie Plahte Helsestasjon

Marie Plahte Helsestasjon Marie Plahte Helsestasjon Marie Plahte Helsestasjon 3 Marie Plahte Helsestasjon Marie Plahte Helsestasjon 5

Åpningstider

Sommer 2020

Stengt uke 28, 29, 30, 31 og 32 Når helsestasjonen er stengt, kontaktes Sandvika helsestasjonen.

Ordinære åpningstider:

Mandag – torsdag 08.00 -15.30, fredag etter avtale

Åpen helsestasjon hver mandag fra kl 12.30-13.30

Telefontid: Mandag –torsdag 08.15-15.15

Veietid: mandag-torsdag 08.00-11.00 og 12.30-15.00

Svangerskapskontroll

tirsdag og torsdag 08.00 - 15.30

Telefon

67 50 89 00

E-post

marieplahte.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Dønskiveien 50
1346 GJETTUM

Parkering og offentlig kommunikasjon
Parkering utenfor helsestasjonen. Busstopp i nærheten.

POSTADRESSE
Marie Plahte helsestasjon
Postboks 700
1304 Sandvika

Reise til Marie Plahte helsestasjon

    Reise fra Marie Plahte helsestasjon