Bekkestua helsestasjon

Velkommen til Bekkestua helsestasjon.

Vi tilbyr tjenester til gravide og alle barn mellom 0- 5 år og deres familier. Vi er en lett tilgjengelig tjeneste med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig innsats. Svangerskapsomsorgen og helsestasjon 0-5 år er gratis.

Målet med helsestasjonstjenesten er:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleier, jordmødre og leger. Vi samarbeider med Psykisk helseteam for sped- og småbarn, ergo- og fysioterapeuter, fastleger, spesialisthelsetjenesten, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten. Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom og fremme helse hos barnet.

Informasjon om timer

Vi avtaler timer fra gang til gang. Hvis det blir behov for ekstra oppfølging av barnet ditt eller deres familie, avtales dette individuelt.

Hvis det oppstår behov for oppfølging utover det som er avtalt, må dere ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale.

Timeavtale til 2 og 4- års kontroll, sendes som brev til hjemmet.

  • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet.
  • Medbring teppe til babyen. 
  • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.
  • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.
  • For å unngå smitte til nyfødte bør syke barn eller foreldre ikke komme på helsestasjonen.

Bekkestua-Helsestasjon-bygning Bekkestua-Helsestasjon-gang Bekkestua-Helsestasjon-gang Bekkestua-Helsestasjon-kontor Bekkestua-Helsestasjon-leker Bekkestua-Helsestasjon-utsikt

Helsestasjon for ungdom og Helsestasjon for gutter

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til gutter og jenter i alderen 13-23 år. Dette er et supplement til skolehelsetjenesten. Det er ingen timebestilling og tilbudet er gratis. På Helsestasjon for ungdom jobber det lege og helsesykepleier som er vant til å snakke med ungdom.

Helsestasjon for gutter er åpen hver torsdag på Sandvika helsestasjon. Tilbudet er for gutter mellom 13-23 år. Det jobber er mannlig lege og en helsesykepleier på Helsestasjon for gutter. 

De som jobber på Helsestasjon for ungdom og Helsestasjon for gutter har taushetsplikt, og man kan komme innom hvis man har lyst til å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller ønsker å ta en smittetest for kjønnssykdommer. 

Åpningstider

 

Hverdager 8-15.30, telefontid er 8.15- 15.15.

Åpen time mandag og torsdag 12.30-14.00

Ammeveileder tilstede mandager og torsdager

Når andre helsestasjoner i Bærum øst (Eiksmarka og Storøya) er stengt kontaktes denne helsestasjonen. 

Helsestasjon for ungdom:

Tilbud for alle unge i alderen 13-23 år. Åpent onsdag og torsdag kl. 15.30-18.30.  

Svangerskapskontroll

Mandag-fredag 08.00-15.30

Telefon

67 50 83 50

E-post

bekkestua.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Bærumsveien 207, 3. etg.
1357 BEKKESTUA

Parkering og offentlig kommunikasjon
Det stopper T-bane, trikk og buss på Bekkestua. Det er begrenset med parkering rundt bygget.  Det er god plass til vognparkering oppe på helsestasjonen.

POSTADRESSE
Bekkestua helsestasjon
Postboks 700
1304 Sandvika

Planlegg din reise