Åpningstider

Mandag - torsdag 08.00-15.30

Åpen time tirsdager 12.00-14.00

Fredag etter avtale

Telefontid: 08.00 - 15.15

Åpningstider jule- og nyttårshelgen 2018

Julaften stengt
Torsdag 27.desember  09.00-15.00
Fredag 28.desember stengt
Nyttårsaften stengt

Telefon

67 50 89 20

E-post

eiksmarka.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Eiksmarka senter, Niels Leuchs vei 50
1359 EIKSMARKA

Parkering og offentlig kommunikasjon
Det stopper buss og T-bane ved helsestasjonen. 

Velkommen til Eiksmarka helsestasjon.

Vi tilbyr tjenester til  alle barn mellom 0- 5 år og deres familier. Vi er en lett tilgjengelig tjeneste med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig innsats. Helsestasjonstilbudet er gratis.

Målet med helsestasjonstjenesten er:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesøstre, og leger. Vi samarbeider med Psykiskhelseteam for sped- og småbarn, fastleger, spesialisthelsetjenesten, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten. Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom og fremme helse hos barnet.

Informasjon om timer

Vi avtaler timer fra gang til gang. Hvis det blir behov for ekstra oppfølging av barnet ditt eller deres familie, avtales dette individuelt.

Hvis det oppstår behov for oppfølging utover det som er avtalt, må dere ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale.

Timeavtale til 2 og 4- års kontroll, sendes som brev til hjemmet.

  • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet.
  • Medbring teppe til babyen. 
  • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.
  • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.
  • For å unngå smitte til nyfødte bør syke barn eller foreldre ikke komme på helsestasjonen.