Åpningstider

Mandag – Torsdag 8.00 – 15.30

Fredag etter avtale

Telefontid: 08.00 – 15.15

Svangerskapskontroll

mandag- fredag kl. 08-15.30

Sommer 2018

Stengt i uke 29 og 31

Telefon

67 50 77 26

E-post

storoya.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Storøya Grendesenter, Forneburingen 300
1364 FORNEBU

Velkommen til  Storøya helsestasjon. Vi tilbyr tjenester til gravide og alle barn mellom 0- 5 år og deres familier. Vi er en lett tilgjengelig og gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig innsats.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

Helsestasjonstjenesten jobber på individ-, gruppe-, og systemnivå.

På helsestasjonen 0-5 år vil du møte sekretærer, helsesøstre, jordmødre og leger. Vi samarbeider med fastleger, spesialisthelsetjenesten psykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten. Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom og fremme helse hos barnet.

Informasjon om timer

Vi avtaler timer fra gang til gang. Hvis det blir behov for ekstra oppfølging av barnet ditt eller deres familie, avtales dette individuelt.

Hvis det oppstår behov for oppfølging mellom det som er avtalt, må dere ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale.

Timeavtale til 2 og 4- års kontroll, sendes som brev til hjemmet.

  • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet.
  • Medbring teppe til babyen. 
  • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.
  • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.
  • For å unngå smitte til nyfødte bør syke barn eller foreldre ikke komme på helsestasjon.

Storøya Helsestasjon

Helsestasjoner i Bærum sommeren 2018

HELSESTASJONER I BÆRUM VEST

Vanlig åpningstid, kl 08.00-15.30

Sandvika helsestasjon: Vanlig åpningstid, kl 08.00-15.30 hver dag.

Marie Plahte helsestasjon: Noe redusert åpningstid. Stengt uke 28 og 29.

Bryn helsestasjon: Noe redusert åpningstid. Stengt uke 28, 29 og 30.

Bærums Verk helsestasjon: Noe redusert åpningstid. Stengt uke 30, 31, 32 og 33. 

Sandvika helsestasjon
T: 67 50 32 50 / Mobil: 95 11 29 32
Sandvika.helsestasjon@baerum.kommune.no

Marie Plahte helsestasjon
T: 67 50 89 00 / 98 24 42 76
MariePlahte.helsestasjon@baerum.kommune.no

Bryn helsestasjon
T: 67 50 89 30 / mobil: 95 79 78 52
Bryn.helsestasjon@baerum.kommune.no

Bærums Verk helsestasjon
T: 67 50 89 40 / mobil: 97 60 26 25
Barums.verk.helsestasjon@baerum.kommune.no

Akutthjelpen: 91 60 72 77
Akutthjelpen er ubemannet i uke 29 og 30.

Psykisk helseteam 0-5 år, Brynsveien 88: ubemannet uke 29 og 30. 

HELSESTASJONER I BÆRUM ØST 

Bekkestua helsestasjon: Vanlig åpningstid, kl 08.00-15.30 hver dag.

Når andre helsestasjoner er stengt, så kontaktes denne helsestasjonen.

Eiksmarka helsestasjon: Stengt uke 27,28, 29, 30. Nye lokaler fra 30.7 (uke 31).

Haslum helsestasjon: Stengt, alle henvendelser til Bekkestua helsestasjon

Storøya familiesenter/helsestasjonen: Stengt i uke 29 og 31 

Bekkestua helsestasjon

Tlf. 67 50 83 50

Bekkestua.helsestasjon@baerum.kommune.no

Storøya familiesenter

Tlf. 67 50 77 26

Storoya.helsestasjon@baerum.kommune.no

Eiksmarka helsestasjon (flyttet til Eiksmarka senter)

Tlf; 67508920

Eiksmarka.helsestasjon@baerum.kommune.no 

Svangerskapsomsorg på følgende helsestasjoner:

Uke 28: Bekkestua, Storøya og Sandvika

Uke 29: Bekkestua og Sandvika

Uke 30: Bekkestua, Sandvika og Marie Plahte

Uke 31: Bekkestua og Sandvika

Uke 32: Bekkestua, Storøya og Sandvika

 

Helsetjenester barn og unge kan kontaktes på e-post: helsetjenester.barnogunge@baerum.kommune.no 

HELSESTASJON FOR UNGDOM 

SANDVIKA:

Sandvika åpnet mandag, tirsdag 15.30-18.30. Tirsdag stengt i uke 27, 28, 29,30 

BEKKESTUA:

Bekkestua åpent onsdag, torsdag 15.30-18.30. Onsdag stengt i uke 27,28,29,30.