Åpningstider

Mandag-torsdag kl. 8-15.30, fredag etter avtale. 

Svangerskapskontroll mandag- fredag kl. 8-15.30

Telefon

67 50 77 26

E-post

storoya.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Storøya Grendesenter, Forneburingen 300
1364 FORNEBU

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot gravide, barn 0-6 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Helsestasjonene følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra Helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling.

Helsestasjonene er et sted hvor foreldre kan henvende seg med problemer i hverdagen.

Når du akkurat har kommet hjem fra barsel er det fint om du tar kontakt med din lokale helsestasjon og avtaler tid for hjemmebesøk av helsesøster.

Tilbudet er gratis.

Nøkkelinformasjon

Svangerskapskontroll, sped- og småbarnskontroll:
mandag - torsdag kl. 8 - 15.30.

På helsestasjon har vi grupper for pappaer i permisjon. Hensikten med gruppen er at pappaer som har permisjon samtidig kan treffes og bli kjent. Det er ett treff på helsestasjonen, deretter fortsetter gruppen å treffes på egen hånd. Ta kontakt med Bekkestua helsestasjon eller Storøya helsestasjon for tidspunkt på grupper.

Lenker og dokumenter

Barn

Familie

Diverse