Vi er en del av Bærum kommunes helsetilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Terapeutene gir tilbud i brukerens hjem, barnehage, skole, på helsestasjon og fritidsarena. Fysioterapi tilbys barn med sen eller avvikende bevegelsesutvikling eller funksjonshemming. Ergoterapi tilbys barn og unge som på grunn av nedsatt funksjonsevne har vansker med å leke og utføre andre aktiviteter, eller som står i fare for å få slike vansker.

Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge drifter som normalt innenfor iverksatte smitteverntiltak.