Åpningstider

Helsestasjon:

 Mandag-fredag kl. 8-15.30

  • Når andre helsestasjoner i Bærum vest (Marie Plathe, Bærums Verk og Bryn) er stengt kontaktes denne helsestasjonen. 
  • Åpen helsestasjon hver onsdag kl. 13-14.30

Helsestasjon for ungdom:

Mandager og tirsdager 15.30-18.30 

Telefon

67 50 32 50

E-post

sandvika.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Rådmann Halmrasts vei 2, 3. etasje
1337 SANDVIKA

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot gravide, barn 0-6 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Helsestasjonene følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra Helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling.

Helsestasjonene er et sted hvor foreldre kan henvende seg med problemer i hverdagen.

Når du akkurat har kommet hjem fra barsel er det fint om du tar kontakt med din lokale helsestasjon og avtaler tid for hjemmebesøk av helsesøster.

Tilbudet er gratis.

Nøkkelinformasjon

Svangerskapskontroll, sped- og småbarnskontroll:
mandag- fredag kl. 8 - 15.30.

Kom gjerne innom for vektkontroll av barnet mandag til torsdag kl. 13 - 15 (ring for avtale på fredager).

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til gutter og jenter i alderen 13-23 år og er et supplement til skolehelsetjenesten. På helsestasjon for ungdom jobber både lege og helsesøster som er vant til å snakke med ungdom. Vi har taushetsplikt! Det er ingen timebestilling og tilbudet er gratis.

Mandag og tirsdag kl. 15.30 - 18.30

Egne åpningstider i juli måned.

Lenker og dokumenter

Barn

Familie

Diverse