Solbergveien 7

38 nye boliger, fordelt på 4 bygg i 2 og 3 etasjer.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Velferdsboliger
Prosjektfase
Ferdigstilt
Byggestart
3. kvartal 2016
Innflytning
4. kvartal 2017
BTA
ca. 2 640m2
Kostnadsramme
95mill.
Kontrahert entreprenør
Jaco Enterprise & Management AS
Miljøtiltak
Fjernvarme

Det etableres 26 p-plasser, og utvendige boder til hver leilighet. Det er etablert tuftepark på uteområdet.

Det vektlegges å bruke gode og vedlikeholdsvennlige materialer, både utvendig og innvendig, med fokus på levetidskostnader.

Ferdigstillelse

  1. 3. kvartal 2011 Konsept
  2. 1. kvartal 2015 Planlegging
  3. 1. kvartal 2016 Gjennomføring
  4. 4. kvartal 2017 Gjennomføring
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Besøksadresse:

Solbergveien 7 
1365 Sandvika

Relevante prosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner