Utearrangement i en park

Både små og store arrangementer trenger som regel mange typer utstyr. Her finner du informasjon om steder å søke støtte til innkjøp og hvor det er mulig å låne enkelt utstyr.

Retningslinjer for lån av utstyr

Kultur og samarbeid tilbyr lån av utstyr til amatører og frivillige organisasjoner. Henvendelser for lån av utstyr rettes til kulturogsamarbeid@baerum.kommune.no

Eposten merkes med «Låne utstyr».

Følgende skjema fylles ut og legges ved i eposten. (XLS)

Alt utlån skal registreres av kommunen. Lånetaker må informere om følgende:

 • Navn og dato på arrangement
 • Dato for henting og tilbakelevering
 • Organisasjon
 • Hva som skal lånes (husk å spesifiser antall)
 • Kontaktperson
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Evt kontaktinfo på person som skal hente og levere

Dato og tidspunkt for henting og avlevering må avtales på forhånd og må være innenfor normal kommunal arbeidstid (08.00-16.00)

Ved lån av mye eller tungt utstyr, må lånetaker stille med nok personer til å bære og stor bil som rommer alt utstyret.

Utsyr sjekkes av kommunen ved tilbakelevering. Ødelagt utstyr og tap av gjenstander skal erstattes av lånetaker.

Utstyr lånes ikke ut til privatfester og kommersiell virksomhet.

Utstyr som kan lånes

 • 3x6 m telt
 • 3x3 m telt
 • Ølbord og benker
 • Hvite og grå plastbord
 • Hvite plaststoler
 • Sceneplattinger
 • Enkelt høyttaleranlegg med mikrofon (lånes ut til teknisk kyndige grupper)

Innkjøp av utstyr

Det er mulig å søke støtte til innkjøp av musikkutstyr fra Den nasjonale ordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Huskeliste og tips

Arrangementsporten