Dame med sykkel møter gående

De fleste store og små arrangementer kan ha behov for ekstra hjelp av frivillige. Les mer om frivillighet her.

Frivillige

De fleste store og små arrangementer kan ha behov for ekstra hjelp av frivillige. Frivillige kan være en flott ressurs, det er viktig at de har en kontaktperson og at arbeidet de skal gjøre blir koordinert skikkelig. Her finner du gode tips til hva du skal tenke på når du trenger frivillige til arrangementet ditt.

Les mer om frivillighet på arangørwiki

Hvordan finne frivillige hjelpere?

Organisasjoner og lag

Mange frivillige organisasjoner og lag ønsker av ulike grunner å hjelpe til på arrangementer. Noen ser på dette som organisasjonens primæroppgave. Noen ønsker å hjelpe til for å styrke det sosiale miljøet og andre igjen for å få en liten pott med penger til klubbkassa. Her er noen organisasjoner etc. som kan forespørres.

Nyttige lenker:

  • Voksenopplæringen
  • Fontenehuset
  • Pøbelprosjektet
  • Røde Kors
  • Norsk Folkehjelp
  • Lions
  • Rotary
  • Bærum Kulturråd

Frivilligsentraler og koordinator

Bærum kommune har tre frivilligsentraler. De er tilpasset nærmiljøets behov og muligheter og opplever en økt pågang av frivillige.

Ta kontakt med post@baerum.frivilligsentral.no.

Bærum kommune har også en koordinator for frivillighet og innbyggerinitiativ som kan gi råd, veiledning og kanskje litt hjelp.

Her er mailadressen til koordinatoren:

mona.rafn@baerum.kommune.no

Privat næringsliv

Det kan være aktører innen det private næringsliv som ønsker å bidra til lokale arrangementer. Bærum kommune har flere ganger arrangert Frivilligbørs hvor privat næringsliv, kommunale etater og frivillige organisasjoner kan lage avtaler om for eksempel frivillige hender fra lokale bedrifter til arrangementer i nærmiljøet. Enkelte bedrifter gir også en dag til frivillig arbeid.

Huskeliste og gode tips

Arrangementsporten