Fakta

Folkehelsekontoret
Telefon 67503200
E-postadresse
post@baerum.kommune.no

Støy

Som arrangør er du forpliktet til å overholde de støybegrensninger som er satt av helsemyndighetene. Hvilke begrensninger som gjelder, avhenger både av tidspunkt for arrangementet, varighet, arrangementssted og omgivelser. Det er fastsatt anbefalte lydnivåer for å unngå at musikken fører til hørselsskader og helseplager for publikum eller mennesker som bor i nærmiljøet. Bruk av høyttalere i boligområder, må avsluttes før kl. 23.00.

Alle arrangører må forholde seg til grenseverdien i Helsedirektoratets veileder for musikk og helse.

Lydmålinger

Ved konserter eller store arrangementer med høyt lydnivå, kan Folkehelsekontoret i kommunen kreve at lydmålinger gjennomføres ved de mest støyutsatte boligene.

Nabovarsel

Om arrangementet berører beboere og næringsliv i området, med tanke på stenging av gater, støy o.l. bør nabovarsel sendes ut en uke i forveien. Nabovarselet må inneholde hva du arrangerer, tider og hvordan de blir berørt. Et godt nabovarsel bør også inneholde hvordan arrangør likevel skal tilrettelegge for dem som blir berørt. 

Arrangementsporten