Sandvika Byfest

Alle arrangementer på offentlig sted skal meldes inn til politiet og brannvesen. Noen arrangementer på offentlig sted har også søkeplikt.

Husk at melding/ søknad har søknadsfrist. Informasjon om dette finner du på politiets og brannvesenet nettsider.

Som arrangør er du ansvarlig for sikkerheten på arrangementet. Vær derfor nøye med å overholde de forskrifter som gjelder for arrangement på offentlig plass.

Politiet

Større arrangement av selskapelig art, allment tilgjengelige arrangementer eller arrangementer på offentlig sted, krever søknad/melding til politiet.

Søknad/melding skal være skriftlig og inneholde opplysninger om arrangementets:

  • formål
  • omfang
  • ansvarlig arrangør
  • tidspunkt
  • avviklingssted
  • ordenstiltak

Se mer om hvordan du søker og hva meldingen skal inneholde på politiets nettsider.

Her melder du fra til politiet

Brannvesen

Brannvesenet må ha melding fra arrangør om hvordan brannsikkerheten ivaretas. På deres nettsider finner du mer informasjon om hva meldingen skal inneholde.

Store arrangementer og arrangementer med økt risikovurdering krever søknad. Merk at søknaden krever ROS-analyse.  Les mer om ROS-analyse under Sikkerhet

Her melder du fra til brannvesenet

 

Arrangementsporten