Byfesten - Lys og farger

Strømbehov

Dersom arrangementet har behov for strøm, har arrangør ansvar for å bestille leverandør av elektriske tjenester. Planlegg i god tid hvor mye strøm det er behov for og hvor strømuttakene skal være. Strømutgifter betales i noen tilfeller sammen med leie av området.

Vannforsyning

Kommunen sørger for vann i kranene. Arrangør er ansvarlig for å trekke slanger fra vannkraner til stedet for arrangementet.

Toaletter

Arrangør er ansvarlig for å sette opp mobile toaletter ved større arrangementer.

Arrangementsporten