Sikkerhet - mann på sykkel

Vurder alltid sikkerheten uansett størrelsen på arrangementet. Det er arrangøren som er ansvarlig for sikkerheten rundt arrangementet.

Selv ved de minste arrangementene kan det oppstå uventede hendelser. Litt lenger ned på siden finner du noen tips om hva du bør tenke på før du starter.  

Store arrangementer:

For store arrangementer som inkluderer mange mennesker eller er risikofylte må det gjøres en grundig sikkerhetsvurdering og utarbeides en ROS-analyse. En ROS-analyse må foreligge i god tid og minimum fire uker før arrangementet. For de største arrangementene bør ROS-analyse helst legges ved søknad om leie av området og endelig leieavtale vil ikke bli inngått før ROS-analyse foreligger.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en veileder for store arrangementer, herunder om ROS-analyse, som du kan lese her

Mindre arrangementer:

Veilederen gjelder for store arrangementer men så lenge publikum har tilgang til et arrangement med et visst farepotensial, bør de fleste planleggings- og sikkerhetsprinsipper i veilederen gjelde også for små arrangementer.

  • Her er noen eksempler på hva du må tenke på ved små arrangementer:
  • Skal det settes opp telt? Hvordan forhindrer du at teltet blåser avgårde og hva gjør du dersom dette skulle skje?
  • Er det vann i nærheten av arrangementet og er det alkoholservering? Evt. et arrangement for barn? Avhengig av hva slags arrangement du skal gjennomføre må du vurdere om du må ha vakthold, flytevester og/eller om området må sikres.
  • Skal det brukes fakler, tennes bål eller skytes opp fyrverkeri? Undersøk om du trenger tillatelser og sørg for å forebygge brannskader og ha tilgjengelig brannsluknings- og førstehjelpsutstyr.
  • Skal du sette opp scene eller andre midlertidige installasjoner?  Er disse forskriftsmessig montert og hvordan sikre at det ikke skjer ulykker ved bruk, opp- eller nedrigg?
  • Serveres det mat? Hva skjer dersom det er allergifremkallende stoffer i maten og noen blant publikum får en sterk allergisk reaksjon?

Ved større arrangementer kreves det en ROS-analyse som vurderer mulige sikkerhetsproblemer og hvordan disse evt. skal løses. Lag gjerne en ROS-analyse ved små arrangementer også. Les mer om ROS-analyse i veilederen. 

Arrangementsporten