Veteranbil fra byfesten i Sandvika

En del arrangementer kan medføre stenging av veier, og utfordringer for trafikk og parkering. Ta kontakt med kommunens avdeling for Vei- og trafikkforvaltning i god tid, for å få avklart om det trengs en plan for trafikkavvikling.

Trafikk, transport og parkering

Vurder om arrangementet ditt kan få betydning for trafikk eller parkering. Venter du mange mennesker på arrangementet, kommer det sannsynligvis mange biler også.

Eksempelvis vil arrangementer på Kadettangen og Festplassen innebære at mange parkeringsplasser må stenges og det kan også være behov for at trafikken inn til Kadettangen må reguleres.

Stenging av gater, gåsoner eller leie av parkeringsplasser

Ønsker du å benytte en gate, parkområdet eller benytte parkeringsplasser til ditt arrangement må det søkes om. Dersom arrangementet påvirker kjøremønster for kjørende, gående eller syklende må det sendes inn arbeidsvarslingsplan.

Kontakt kommunens avdeling for Vei- og trafikkforvaltning i god tid for å undersøke om det er behov for et møte og og kanskje en plan for trafikkavvikling og parkering. For store arrangementer eller arrangementer hvor parkering og trafikkavvikling kan bli vanskelig, bør kontakt skje minimum tre måneder før avvikling.

Ved søknad om veisperring må følgende med:  

  • Dato og klokkeslett for når vei skal sperres.
  • Navn på vei som skal sperres.
  • Grunn for sperring.

Skiltplan

Skal du avholde et arrangement som medfører regulering av trafikken eller behov for ekstra parkeringsplasser, må du sende en egen skiltplan. Planen må beskrive hvor skiltene skal stå og hvilken informasjon de skal gi. Ved store arrangement kan det kreves detaljert dokumentasjon.

Skiltplan sendes til:

  • Bærum kommune, Vei- og trafikkforvaltning når det gjelder private- og kommunale veier
  • Statens vegvesen v/regionskontoret i det fylket arrangementet avvikles når det gjelder riks- og fylkesveier
  • Krysser arrangementet regionsgrensene til vegvesenet, må adskilte søknader sendes de berørte regionskontor.

Fristen for å sende en slik plan er 3 måneder før arrangementsdato.

Det er arrangøren som må organisere og betale produksjon og oppsetting av skilt og alle andre kostnader i forhold til trafikkregulering og skilting. Trenger du hjelp til utformingen av en skiltplan, kan du på forhånd be om praktisk veiledning fra en saksbehandler i kommunen.

Gravearbeid

I byen graves det ofte.  Under finner du oversikt over gravearbeid som foregår nå og hvilke som er planlagt framover.  Det er lurt å sjekke om det er planlagt arbeid i hele eller deler av gaten/ byrommet under arrangementsdagene  

Gravearbeider

Miljø

I arbeidet med trafikk og parkering er det en god anledning til å være miljøbevisst. Tenk kollektivt der det er mulig. Kan det settes opp busser, lages et sykkelhotell eller andre «grønne» løsninger?

Les mer på Vei, trafikk og parkering

Relaterte lenker til transport

Arrangementsporten

Kontakt