Nisse i en kran

Det er viktig å lage gode avtaler med alle som på en eller annen måte skal bidra med noe under arrangementet. Her finner du forslag til maler du kan bruke.

Lag gode avtaler

Et arrangement har ofte mange involverte med ulike ansvarsområder. Det kan være artister, sponsorer og utstyrsleverandører. Arrangører bør gjøre gode avtaler med alle involverte om sikkerhet, ansvarsområder og økonomi. Skriftlige avtaler sørger for forutsigbarhet for alle parter.

Maler på kontrakter og avtaler

Eksempler på avtaler med artister, musikere, komponister, leie/kjøp av utstyr etc. finnes flere steder.

Nettstedene har oversikt over mange typer kontrakter som kan lastes ned og brukes:

Se også de enkelte gruppenes organisasjoner som Norsk Skuespillerforbund, Creo – forbundet for kunst og kultur etc.

Huskeliste og gode tips

Arrangementsporten