Kadetten - arrangement - konsert

Det finnes en rekke støtteordninger og her kan du lese mer om hvor du finner dem.

Søknad om støtte til kultur

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen gir informasjon om tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner etc. Bærum kommune ønsker å stimulere til frivillig aktivitet, og betaler et årlig honorar for frivilliges tilgang til Tilskuddsportalen. 

I portalen kan du finne tilskudd som din organisasjon kan søke på. Du kan dele informasjon, samarbeide i diskusjonsgrupper, sende meldinger til andre brukere, lese nyheter om tilskudd etc.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner registrert i Bærum og enkeltmennesker/ildsjeler bosatt i Bærum, kan søke om midler.

Hvem kan få tilgang?

For å få tilgang må du ta kontakt med Veiledningstorget i kommunen, eller Frivilligsentralen i Bærum.

Kontakt

veiledningstorget@baerum.kommune.no
tlf. 67 50 40 50

post@baerum.frivilligsentral.no
tlf. 953 04 220

Her finner du Tilskuddsportalen for Bærum.

Kommunale tilskuddsordninger

Bærum kommune gir tilskudd til lokale kulturorganisasjoner. Søknadsfristen er 1. mars hvert år. Det kan også søkes fortløpende støtte på maks 25.000 kr til mindre kulturprosjekter.

Se kommunale tilskuddsordninger her

Hvordan skrive gode søknader

Ved et enkelt søk på internett finner du flere sider med råd og tips til søknadsskriving.

Både Bærum Kulturråd og avdeling for Kultur og samarbeid kan bistå med gode råd ved behov. kulturogsamarbeid@baerum.kommune.no

Huskeliste og tips

Arrangementsporten