Frisklivssenteret i Bærum er Bærum kommunes frisklivssentral. Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Frisklivstilbudet varer i tre måneder og du kan bli henvist av fastlegen eller annet helsepersonell gjennom en frisklivsresept.

Du er også velkommen til å ta direkte kontakt med oss. 

Ønsker du å endre levevaner?

Regelmessig fysisk aktivitet, et sunt kosthold og et tobakksfritt liv er viktig for god helse og trivsel. Det kan beskytte deg mot en rekke livsstilssykdommer og gi deg overskudd, redusere stress og fremme sosialt samvær.

Vil du være med?

Henvisning til Frisklivssenteret skjer gjennom frisklivsresepten. Resepten skrives ut av fastleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktor, spesialisthelsetjenesten samt NAV, eller du kan ta direkte kontakt med oss selv.

Våre tilbud

Ved oppstart utarbeider vi i fellesskap en plan for frisklivsperioden. Etter 12 uker oppsummerer vi dine erfaringer og ser på veien videre.

Frisklivssenteret i Bærum samarbeider med Aktiv på dagtid og har felles timeplan for gruppetrening.

Gjennom frisklivsresepten får du tilgang til Aktiv på dagtid timeplanen som inneholder varierte treninger både inne og utendørs. Våre uteaktiviteter har innslag av både kondisjon og styrketrening gjennom lekbaserte aktiviteter som er lystbetont og passer for alle nivåer, uansett treningserfaring. 

Se timeplan Aktiv på dagtid

 • Kurs 1: 18. januar (torsdager kl.13-15)
 • Kurs 2: 28. februar (onsdager kl.14-16)
 • Kurs 3: 5.april (torsdager kl.13-15) 

Kurset gir inspirasjon og motivasjon til å endre vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet «små skritt, store forbedringer».​ Kurset passer for deg som ønsker å forbedre helsen, redusere vekt, forebygge livsstilssykdommer og få mer overskudd i hverdagen.

Kurset går over totalt fem økter à to timer. Pris: 450,-.

 • Kurs 1: 23.januar
 • Kurs 2: 3.april

Kurset legger opp til å forberede seg og lære seg strategier som hjelper i slutteprosessen. Underveis i kurset får du støtte, motivasjon og oppfølging fra kursleder og andre kursdeltakere som er i samme situasjon. Med en kombinasjon av strukturert veiledning og medikamentell støtte kan opptil 40 prosent lykkes med å slutte på ett forsøk.

 • Kurset går over 6 kursøkter à 1,5 time. Pris: 450,-

Frisklivssenteret har et eget gruppetilbud for fremmedspråklige med behov for tolketjenester.

Tilbudet er for personer som har økt risiko for sykdom og som ønsker støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Motivasjon for egeninnsats bør være tilstede.

Det er løpende inntak og tilbudet varer i tolv uker. Det legges opp til to individuelle helsesamtaler med telefontolk, en samtale ved oppstart og en ved avslutning. I tilbudet inngår to samlinger i uken, en med fysisk aktivitet, og en med temaundervisning og fysisk aktivitet. Ved temaundervisningen benyttes tilstedeværende tolk.

Temaer er for eksempel:

 • Søvn
 • Riktig kosthold
 • Viktighet av aktivitet og trening

Helsepersonell eller den som ønsker å delta, kan kontakte oss på telefon eller e-post.

Se Informasjon og program for minoritetstilbud her (pdf). 

Frisklivssenteret starter kurs for familier som ønsker inspirasjon og støtte til å endre vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. Kurset er tilpasset barn i alderen 6- 10 år som står i fare for eller som allerede har utviklet overvekt og deres familie.

«Friskliv barn og familie» inneholder sammensatte livsstilstiltak med fokus på kostholdsendring, økt fysisk aktivitet, atferdsendring og grensesetting. Vi vil involvere hele familien og jobbe med konkrete mål for endring. Vi formidler effektive kostholdstiltak som er kunnskapsbasert og har praktisk tilnærming slik at det blir enklere å gjennomføre endringene i familiens hverdag.

Familieintervensjon er en trygg og effektiv måte å redusere overvekt hos barn og unge. Gjennom deltakelse på kurset får foreldrene kunnskap og motivasjon til en sunn livsstil som fremmer vekst og læring for barna.

Litt om kursinnholdet:

 • 12 ukers gruppetilbud for barn i alderen 6 til 10 år. En foresatt må også delta.  
 • Individuell helsesamtale ved oppstart og avslutning av perioden
 • Fysisk aktivitet 1 gang i uken
 • Foreldre trener sammen med barna hver annen uke og deltar på temaundervisning sammen med andre foreldre påfølgende uke
 • Noen temaer er foreldre og barn sammen, med praktisk matlaging, leker og oppgaver
 • Aktuelle temaer vi veileder i er kosthold, fysisk aktivitet, endring av vaner og adferd, grensesetting, praktisk matlaging m.m.
 • Samarbeid med skolehelsetjenesten og helsesøster (og fastlege) om oppfølging av barnet og familien underveis og i etterkant av frisklivskurset.

Start: 27.februar kl. 17:00- 18:30. Hver tirsdag frem mot sommerferien. Vi følger skoleruta og har fri i påsken og 1.mai.

Nytt kurs og inntak av nye familier til høsten.

Kontakt Frisklivssenteret for spørsmål eller påmelding!

Kontaktperson: Julie Solum Nymoen, tlf: 48 18 88 05

 • Kurs 1: 24. januar (onsdager kl.09.15-11.00)

Søvnkurset baserer seg på kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno), Folkehelseinsitituttet (FHI) og Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Ved langvarige søvnproblemer anbefales ikke-medikamentell søvnbehandling. Forskning viser at behandling uten medikamenter gir bedre effekt både på kort og lang sikt. Mange vil ha varig nytte av opplæring i gode søvnvaner og av teknikker som benyttes innenfor kognitiv atferdsterapi.

 • Kurset går over 4 ganger á 2 timer + oppfølging etter seks uker.

Ønsker du å delta i en selvhjelpsgruppe? En selvhjelpsgruppe er for alle som har et livsproblem de ønsker å gjøre noe med. Vi er igangsettere for å starte opp selvhjelpsgrupper, deretter er gruppen selvdrevet. Lokalene våre kan benyttes på kveldstid.

 Les mer om selvhjelpsgrupper på www.selvhjelp.no.

 • Kurs 1: 8. februar (torsdager kl. 13.30-16.00)

Mestringstreff er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger. Pårørende kan også delta. Mestringstreff er utviklet av både helsepersonell og personer som selv lever med helseutfordringer.

Kurset ledes av personell fra Bærum helse og friskliv, samt bidrag fra brukerrepresentanter som stiller med sin brukerhistorie og formidler egen kunnskap, erfaring og mestring av sykdom.

Mestringstreff skal bidra til at personer som lever med helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere livssituasjonen.

 • Kurset går ukentlig over 6 ganger á 2,5-3 timer. Kurset er gratis.

Kontakt Frisklivssenteret for påmelding.

Her finner du mer informasjon om Mestringstreff (pdf).

Kl. 16:00-18:00 i Frisklivssenteret sine lokaler.

Åpent for alle ved påmelding. Gratis.

 • 15.januar: Informasjonsmøte om selvhjelpgrupper
 • 29.januar: Hvordan forebygge livsstilssykdommer?
 • 26.februar: Hvordan få bedre søvn?
 • 19.mars: Stressmestring
 • 23.april: Kosthold, endring og motivasjon
 • 28.mai: Mat og følelser
 • 18.juni: Sommeravslutning

Alle kurs og tilbud krever påmelding.
Kontakt Frisklivssenteret på 97 40 27 98 eller frisklivssenteret@baerum.kommune.no

Lenker

Frisklivssenteret

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Åpningstider

Mandag-fredag: 8.30- 15

Kontakt oss

Bærum helse og friskliv
Rudsveien 45, 1346 GJETTUM
frisklivssenteret@baerum.kommune.no

Telefon: 67 50 87 50 
Mob: 974 02 798

Besøk oss

Bærum helse og friskliv
Rudsveien 45, 1346 GJETTUM
Vis kart