Dette kan være fatigue, nedsatt hukommelse og konsentrasjon eller vanskeligheter med initiativ og planlegging.

Mestringskurs, kognitive utfordringer

Målet er å treffe andre i samme situasjon, og mestre overgang til ny livssituasjon på en god måte. Kurset byr på informasjon fra ulike fagpersoner. Gjennom dialog og erfaringsutveksling vil deltakerne få en større forståelse, finne egne ressurser og få hjelp til å komme videre.

Aktuelle tema:

Om hjernen og kognitive prosesser. Balanse mellom aktivitet og hvile. Grensesetting, hjelp og støtte. Viktighet av gode relasjoner og meningsfull aktivitet og trening.

Kurset er gratis, og går over 8 ganger à tre timer. Kurset holdes vår og høst. 

Påmelding

til Lief Helene Janborg telefon: 41505813

Erfaringsnettverk, for dem som har gjennomført Mestringskurset:

Erfaringsnettverk er et tilbud til personer som har deltatt på mestringskurs for personer med kognitive utfordringer etter slag eller hodetraume. Målet er å gi et tilbud til personer som trenger oppfølging over lengre tid, for å skape endring og oppleve mestring. Vi bruker temaene fra mestringskurset, og har med jevne mellomrom inne andre fagpersoner som forteller om ulike tema innen helse, livsstil og livskvalitet. 

Tema-Cafè for slagrammede

Bærum kommune og Asker kommune har sammen med Landsforeningen for Slagrammede i Oslo og Akershus gått sammen for å arrangere tema-kvelder. Tema-kveldene holdes 4 ganger i året. Det inviteres gjerne en foredragsholder som belyser et aktuelt tema. Etterfølges av dialog og muligheter for spørsmål.

Påmelding kreves. Gratis entrè. Informasjon om disse kveldene rettes til telf. 415 05 813

Frisklivssenteret

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Frisklivssenteret

frisklivssenteret@baerum.kommune.no

Tlf: 974 02 798

Besøksadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivssenteret
Kommunegården i Sandvika, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Postadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivsenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Åpningstider: 

  • Mandag - fredag: 8.30-15.30

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00-15.00
  • Torsdag 12.00-15.00