Frisklivssenteret tilbyr foreldreveiledning eller kurs for familier som ønsker inspirasjon og støtte til å endre vaner innen kosthold og fysisk aktivitet.

Kurset er tilpasset foreldre med barn som står i fare for eller som allerede har utviklet overvekt.

Kurset gir kunnskap om endring av levevaner for familien med fokus på kosthold, mat og følelser, fysisk aktivitet, inaktivitet, skjermtid, atferd og grensesetting.

Vi formidler effektive kostholdstiltak som er kunnskapsbasert og har praktisk tilnærming slik at det blir enklere å gjennomføre endringene i familiens hverdag.

Gjennom samtaler eller kurs får foreldre kunnskap, verktøy og motivasjon til å ta grep for en livsstil som fremmer sunne vaner, vekst og læring for barna.

Tidlig innsats har vist seg å gi best resultater i forebygging og behandling av overvekt.

For påmelding eller spørsmål:

frisklivssenteret@baerum.kommune.no

Telefon: 97402798

Frisklivssenteret

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Frisklivssenteret

frisklivssenteret@baerum.kommune.no

Tlf: 974 02 798

Besøksadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivssenteret
Kommunegården i Sandvika, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Postadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivsenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Åpningstider: 

  • Mandag - fredag: 8.30-15.30

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00-15.00
  • Torsdag 12.00-15.00