Vi samarbeider tett med Rask psykisk helsehjelp, som har tilbud til personer med lette til moderate psykiske plager

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne med fokus på helsefremming og mestring av milde til moderate psykiske helseplager. Tilbudet er kortvarig og hovedsakelig basert på kurs.

Les mer om Rask psykisk helsehjelp her

Kosthold, fysisk aktivitet og endring av levevaner

Aktiviteter i Bærum

Slutte å røyke og snuse

Alkoholforebygging 

Frisklivssenteret

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Frisklivssenteret

frisklivssenteret@baerum.kommune.no

Tlf: 974 02 798

Besøksadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivssenteret
Kommunegården i Sandvika, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Postadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivsenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Åpningstider: 

  • Mandag - fredag: 8.30-15.30

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00-15.00
  • Torsdag 12.00-15.00