Frisklivssenteret har frisklivstilbud som er tilrettelagt for ulike språk med frisklivspråk kurs og treninger.

Frisklivstilbudet innebærer deltakelse i fysisk aktivitets grupper (ikke fysioterapi behandling eller individuell trening), og vi arrangerer periodevis frisklivskurs språk med tolk som er basert på de øvrige tilbudene Frisklivssenteret har innen helse og livsstil.

Frisklivstilbudet varer i tre måneder og er for personer som har økt risiko for livsstilssykdom og helseutfordringer, og som ønsker støtte til å endre levevaner, fysisk aktivitet og mestre helseutfordringer. Motivasjon for egeninnsats bør være tilstede.

Frisklivstilbudet innebærer deltakelse i fysisk aktivitets grupper (ikke fysioterapi behandling eller individuell trening), og vi arrangerer periodevis med tolk som er basert på de øvrige tilbudene Frisklivssenteret har innen helse og livsstil.

Frisklivspråk et forebyggende kurs med temaundervisninger som har helhetlig tilærming for hva som påvirker kroppen vår og hvordan vi har det, både i forhold til fysisk og psykisk helse og livsstilsendringer. Friskliv språk kurset går over 8 ganger med varer i en time hver gang med ulike temaer.

Temaene vi går igjennom er: Endre vaner - mål og plan for å lykkes, Fysisk aktivitet – den beste medisin, Oppmerksomt nærvær - mindfulness, Hva påvirker søvn?, Kosthold- bra mat for god helse, Mat og følelser, Hverdagsglede:5 grep for en bedre hverdag!, Veien videre, muligheter for fysisk aktivitet og møteplasser i Bærum. Vi inviterer inn relevante aktører.

Vi har også individuelle helsesamtaler med tolk ved start og avslutning av perioden.

Helsepersonell eller den som ønsker å delta, kan kontakte Frisklivssenteret på telefon eller e-post.

For påmelding:

Fyll ut frisklivsresept og send til oss i posten eller send elektronisk til Frisklivssenteret. Merk kontaktperson og hvilket språk vedkommende snakker.

Frisklivsresepten ligger i en lenke som PDF fil på nettsiden vår:

baerum.kommune.no/frisklivssenteret

Man kan også ta kontakt med oss på telefon: 974 02 798

Frisklivssenteret

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Frisklivssenteret

frisklivssenteret@baerum.kommune.no

Tlf: 974 02 798

Besøksadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivssenteret
Kommunegården i Sandvika, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Postadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivsenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Åpningstider: 

  • Mandag - fredag: 8.30-15.30

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00-15.00
  • Torsdag 12.00-15.00