Trenger du et løft i hverdagen? Hverdagsglede er den psykiske helsas «fem om dagen».

Kurset passer for de fleste som ønsker å ta noen grep for å forbedre hverdagen, og er beregnet på voksne fra 18 år. Kurset holdes av ansatte på Frisklivssenteret og Rask psykisk helsehjelp.

Hverdagsgledekurset vil gi inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag, bedre helse og økt livskvalitet.

Forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. God livskvalitet fører til bedre helse og bedre mestring av livets utfordringer.

På kurset går vi nærmere inn på de fem aktivitetene som er mest effektiv for å styrke helsen både fysisk og psykisk. Gjennom kurset blir du mer bevisst på hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og betydningen av å ta små steg som kan føre til stor endring på sikt.

Grepene er:

  • Vær oppmerksom
  • Vær aktiv
  • Fortsett å lære
  • Knytt bånd
  • Å gi

Tid og Varighet:

Kurset går ukentlig over 6 ganger og hver kursøkt er på ca. 2,5 timer.

Vi holder 1-2 kurs hvert semester.

Påmelding:

Du kan melde deg på ved å trykke på knappen nedenfor, der får du kursdatoene også.

Meld deg på Hverdagsgledekurs her

Frisklivssenteret

Frisklivssenteret hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Frisklivssenteret

frisklivssenteret@baerum.kommune.no

Tlf: 974 02 798

Besøksadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivssenteret
Kommunegården i Sandvika, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Postadresse

Bærum helse og friskliv
Frisklivsenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Åpningstider: 

  • Mandag - fredag: 8.30-15.30

Telefontider: 

  • Tirsdag kl. 12.00-15.00
  • Torsdag 12.00-15.00