Språkutvikling

Barns språkutvikling skjer i ulik takt og tempo, og med stor naturlig variasjon. Likevel er det noen milepæler en bør navigere etter og noen forutsetninger som må være på plass for å sikre en god språkutvikling.

Språktreet

Språktreet er en illustrasjon på språkets oppbygning og utvikling. I treets røtter finner vi barnets forutsetninger for å lære språk, slik som oppmerksomhet, hukommelse, kognitive funksjoner, motivasjon, hørsel, syn, samspillsferdigheter, o.a.

Begrepene utgjør stammen på treet. For at barnet skal utvikle en solid og bærekraftig stamme i språktreet sitt, trenger det et velutviklet begrepsapparat med en god språkforståelse. Det er stammen (begrepene) som bærer resten av treet (språkutviklingen)!

Oppover mot grenene utvikler barnet evne til å uttrykke seg verbalt, og bruke begrepsapparatet i meningsfulle sammenhenger.

Mot toppen av treet vil språklydene komme på plass, språklig bevissthet utvikles og lese- og skriveferdigheter slå ut i full blomst.

Mer om barns språkutvikling