Kompetansetilbud

Barnehagenes veiledningssenter driver utadrettet virksomhet gjennom

  • kompetanseutvikling, veiledning og rådgivning ut fra barnehagenes behov
  • konsultasjon/veiledning knyttet til enkeltbarn eller grupper av barn
  • drøfting og refleksjoner sammen med personalet i barnehagene
  • deltagelse på ulike typer møter i barnehagene (f.eks. avdelingsmøter, personalmøter)
  • kurs og workshops

Kurs i forbindelse med Standard for språkarbeid i Bærumsbarnehagen: Se lenke høyre kolonne