Hovedmål for ordningen? 

Gi støtte for å starte ikke-konkurranserettede aktivitetsprosjekter for ungdom i alderen 13.-19. år utover ordinære rekrutteringstiltak/aktiviteter.

Søknadsskjema

Hvem kan søke?

  • Idrettslag

Søknadsfrist

15. januar 

Målgruppe

Idrettslag som tilbyr aktivitet for ungdommer med ikke-konkurranserettede fokus

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

  • Bærum idrettsråd

Krav til dokumentasjon

Utfyllende prosjektbeskrivelse med opplysninger om navn på prosjektansvarlig, prosjektbeskrivelse, omfang og budsjett.

Hva kan støtten brukes til? 

Drifte aktivitetsprosjekter med ikke-konkurranserettet fokus

Etter at du har sendt søknaden?

Søknaden behandles av Bærum idrettsråd. Natur og idrett utbetaler midlene.

 

Idrett