Hovedmål for ordningen? 

Gi støtte for å starte ikke-konkurranserettede aktivitetsprosjekter for ungdom i alderen 13.-19. år utover ordinære rekrutteringstiltak/aktiviteter.

Søknadsskjema

Hvem kan søke?

  • Idrettslag

Søknadsfrist

15. januar 

Målgruppe

Idrettslag som tilbyr aktivitet for ungdommer med ikke-konkurranserettede fokus

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

  • Bærum idrettsråd

Krav til dokumentasjon

Utfyllende prosjektbeskrivelse med opplysninger om navn på prosjektansvarlig, prosjektbeskrivelse, omfang og budsjett.

Hva kan støtten brukes til? 

Drifte aktivitetsprosjekter med ikke-konkurranserettet fokus

Etter at du har sendt søknaden?

Søknaden behandles av Bærum idrettsråd. Natur og idrett utbetaler midlene.

 

Idrett

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter 15.01
Idrettsstipend 15.01
Tilskudd til snøproduksjon 15.01
Tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring 01.03
Tilskudd til idrettsskole 15.04
Tilskudd til klubbhus 15.04
Tilskudd - aktivitet 15.04
Tilskudd - leie 15.04
Tilskudd - anlegg 15.04
Grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne 15.04

Idrettslag - tilskudd til kunstgress