Plaget av støy?

Er du nabo og ønsker å klage på støyende byggevirksomhet må du i første omgang ta kontakt med de som støyer. Det vil si de som er ansvarlig for byggeprosjektet (byggherre/entreprenør). Dersom denne klagen ikke fører frem kan du kontakte Folkehelsekontoret i Bærum kommune.

Ønsker du å kontakte Folkehelsekontoret sender du en skriftlig henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsaktivitet)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg

Send en e-post til: folkehelsekontoret@baerum.kommune.no og merkes med "Støy Folkehelsekontoret".

Du kan også finne informasjon om støysoner i vår kartløsning Bærumskart. Velg karttype forurensning og kryss av for ulike støysoner. Ønsker du å lese regler for støy – se Veiviser til nasjonale regler hos Miljødirektoratet

Henvendelser fra byggherrer/entreprenører skal rettes til Folkehelsekontoret. 

Skal du bygge i Bærum?

Nedenfor finner du retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune. 

Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune - Informasjon til naboer og utbygger/entreprenør (pdf)

Retningslinjer for ombygging- og rehabiliteringsarbeider i eksisterende bygninger

Melding om bygg og anleggsstøy

Anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til berørte naboer, skal meldes til kommunen. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av: 

  • anleggsaktiviteten
  • antatt støynivå/støyprognose,
  • oversikt over berørte naboer
  • en oversikt over hvilke avbøtende tiltak som er vurdert og vil bli gjennomført
  • samt hvordan informasjon og kommunikasjon skal foregå.

Bruk da skjemaet nedenfor

Skjema for bygg- og anleggsvirksomhet- melding om overskridelse av støygrense

Informasjon om vedlikeholdsarbeid som ikke krever melding til Folkehelsekontoret finner du her

Vedlikeholdsarbeider som ikke krever melding til Folkehelsekontoret (pdf)

Meldte støyende bygg- og anleggsarbeider

Her tilgjengeliggjøres støyende bygg- og anleggsarbeider

16.08.2022

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelser av støygrenser - Michelets vei 16.pdf

28.07.2022

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Elveveien 65 (01.08.22 - 01.01.25)

10.06.2022

Sterkt støyende arbeider skal foregå i perioden 13.6.2022 - 30.9.2022 - Fornebuveien 50

24.05.2022

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelser av støygrenser Bekkestua Nord

13.05.2022

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Arnold Haukelands plass 2-14

13.05.2022

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Skøyen vest og Lysaker

13.05.2022

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Folangerveien 50

01.04.2022

Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Sandvika stasjon.pdf

21.03.2022

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Gjettumkollen 1

24.02.2022

Gjelder Ref nr. 3305200 - søknad om overskridelse av støygrenser ved bygg-og anleggsvirksomhet - Presterud allé

14.02.2022

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Hans Haslumsvei 2

10.02.2022 (utløper 02.05.2022)

Svar på melding fra Øst-Riv AS om overskridelse av støygrenser ved bygge- og anleggsvirksomhet - Rådmann Halmrastsvei 7-9

08.02.2022 (utløper 24.12.2022)

Svar på melding fra Skanska Norge AS om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Rådmann Halmrastsvei 7-9

02.02 2022

Svart på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Presterud allé 1. Mangelfulle avbøtende tiltak

01.12.2021

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Fornebuveien 50

22.03.2021

Overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Arnold Haukelands plass 2-14 - kommunegården - forlenget til 1.1.2022

23.02.2021

Endring av tillatelse til støyende arbeid - Fornebubanen - Grunnarbeid Fornebu Sør K4 - perioden 6.1.2021 til 30.9.2022

18.06.20 (utløper 30. 09.22)

Arnold Haukelands plass 2-14 - kommunegården - bygge- og anleggsstøy - overskridelse av grenseverdier i T-1442

17.06.21

Overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - E108 Forberedende arbeider - mangelfulle avbøtende tiltak

Kontakt

Henvendelser fra byggherrer/entreprenører kan rettes til Folkehelsekontoret. Henvendelser og klager fra naboer, rettes i første omgang til kontaktpersoner hos byggherre/ entreprenør. Dersom klager til byggherre/entreprenør ikke fører frem, kan Folkehelsekontoret kontaktes.