Lokaler som benyttes til tatovering, piercing og hudpleiebehandlinger som penetrerer huden skal godkjennes etter Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hultakingsvirksomhet m.v. Bærum kommune v/Miljørettet helsevern utfører tilsyn i henhold til forskriften.

Virksomheter med godkjenningsplikt

Alle lokaler hvor det utføres tatovering eller piercing skal være godkjent. Dette gjelder også alle virksomheter som tilbyr kosmetisk behandling som penetrerer huden, samt frisørsalonger som tar hull i ørene med ørepistol, samt salonger som utfører permanent makeup, microblading eller microneedling o.l.

Bruk skjemaet: godkjenningsskjema tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Virksomheter med meldeplikt

Virksomheter hvor man ikke tilbyr dette behøver ikke godkjenning, men har likevel meldeplikt før oppstart. Dette kan for eksempel være hudpleiesalonger og frisører.

Bruk skjemaet: meldeskjema frisør- og hudpleievirsomhet

Internkontroll

Alle salongvirksomheter skal ha et internkontrollsystem som dokumenterer at kravene i forskriften overholdes. Denne bør bla. inneholde rengjøringsrutiner, rutiner for desinfisering av utstyr der det ikke benyttes engangsutstyr og rutiner for håndvask.

Informasjon om godkjenning

Den ansvarlige for virksomheten skal sende inn godkjenningsskjema til kommunen dersom virksomheten ikke er tidligere godkjent. Dette gjelder også dersom det skjer et eierskifte, bytte av lokaler eller ved større ominnredninger eller oppussing.

Lokalene skal godkjennes før oppstart. Etter søknadsskjema om godkjenning er innsendt, tar vi kontakt for å avtale en befaring av lokalene til virksomheten. Ved befaringen gjennomgår vi også internkontrollen til virksomheten.