Bærum kommune ønsker å sikre at innbyggerne har god luftkvalitet.

Hovedkilder til luftforurensning i Bærum kommune er transport (biltrafikk, piggdekk som sliter asfalt, anleggstrafikk) og boligoppvarming (vedfyring). Generelt er luftkvaliteten i Bærum god, men i perioder, spesielt om vinteren og våren, kan noen områder i Bærum få høyere nivåer av luftforurensning, særlig svevestøv. Svevestøv er små luftbårne partikler som blant annet stammer fra veitrafikk og er de viktigste komponentene når det gjelder luftforurensning og helseeffekter.

God luftkvalitet er viktig for din helse. Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Helsevirkninger oppstår både ved kortvarig høye konsentrasjonsnivåer og ved langvarig eksponering for moderate og lave konsentrasjonsnivåer. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Helsevirkninger oppstår både ved kortvarig høye konsentrasjonsnivåer og ved langvarig eksponering for moderate og lave konsentrasjonsnivåer.

Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Luftsonekart finnes i Bærumskart: Bærumskart (kommunekart.com). Du finner luftkvalitet ved å velge kartlaget som heter “Forurensning” (Lokale data) og “luftkvalitet”.

Hvor måles luftkvalitet?

I Bærum kommune overvåkes luften ved tre målestasjoner: Bekkestua, E18 Strand og Bærum Golfklubb. Målestasjonene ved E18 Strand og Bekkestua måler svevestøv i to størrelser (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksider (NO, NO2 og NOx). Målestasjonen på Bærum Golfklubb måler ozon.

Måledata nær sanntid og opp til to uker tilbake i tid er tilgjengelig på Luftkvalitet i Norge, og for tidligere år i Fagbrukertjenesten for luftkvalitet (både under fanen "årsmiddel" og "korttidsmiddel").

Klikk her for å sjekke luftkvaliteten i Bærum akkurat nå.

Klikk her å sjekke varsling av luftkvalitet for dagen og morgendagen.

Varslingsapp

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har utviklet en gratis varslingsapp som gir enkel informasjon om luftkvalitet der du bor.

Vil du ha varsel om luftkvalitet på mobilen, last ned NILUs varslingsapp: VarselLuftNå

Hva gjøres når luftkvaliteten er dårlig?

Bærum kommune har i samarbeid med Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen gjort beregninger av luftkvaliteten for 2019 og 2025. På grunnlag av dette har Bærum kommune utarbeidet en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet. Tiltaksutredningen danner grunnlaget for Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bærum.

Hva kan du gjøre for å bedre luftkvaliteten?

Valgene hver av oss gjør i hverdagen påvirker den lokale luftkvaliteten, spesielt når det gjelder transport og vedfyring. Vedfyring påvirker luftkvaliteten. Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslipp og bidrar til mindre lokal luftforurensning.

Slik bidrar du til at utslippene fra biltrafikk reduseres:

  • Aktiv transport. La bilen stå når du kan og velg gåing eller sykling.
  • Reis kollektivt så ofte du kan.
  • Bytt ut piggdekk på bilen med piggfrie dekk.
  • Kjør flere sammen (samkjøring) hele eller deler av ruten.
  • Tenk miljøvennlig når du kjøper bil.

Slik kan du redusere utslipp fra vedfyring:

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

For å forhindre sykdomsforverring for personer med lungelidelser kan du ikke brenne åpent eller brenne avfall i småovner. Det er vedtatt en kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Se lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bærum kommune.

Rapporter om luftkvaliteten i Bærum