Slik fyrer du riktig

Visste du at vedfyring påvirker luftkvaliteten? Riktig fyring gir mindre utslipp og svevestøv.

– Et voksent menneske puster rundt 10 000 liter luft i løpet av et døgn. Luftkvalitet har derfor stor betydning, sier Grete Marie Husø ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune. 

Luftforurensning påvirker helsen vår, og det kan både utløse og forverre sykdom. Først og fremst i luftveiene og hjerte- og karsystemet. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer er spesielt sårbare.

15 200 friske leveår ble beregnet tapt i Norge i 2018 på grunn av fint svevestøv, ifølge Miljødirektoratet. 

Se luftkvaliteten i Bærum akkurat nå

Feil vedfyring er versting 

I Norge er det svevestøv og nitrogendioksid (NO2) som bidrar mest til lokal luftforurensning. I Bærum er svevestøv hovedutfordringen. Nasjonale myndigheter har satt øvre grenser for hvor mye svevestøv det bør være i luften. 

– Fint svevestøv fra vedfyring og veistøv er de største lokale utslippskildene. Det er størst utfordring med dårlig luftkvalitet i Bærum på vinteren og våren, sier Husø. 

Fakta om svevestøv: 

Vedfyring er en utfordring fordi det er hovedkilden til fint svevestøv.

Skift ut den gamle ovnen

Eldre ovner fører til betydelig mer utslipp enn nyere ovner. I 1998 bestemte norske myndigheter at alle vedovner som produseres må oppfylle visse krav om partikkelutslipp. Ovner produsert etter 1998 er derfor såkalt rentbrennende ovner.  Nyere ovner er også mer effektive fordi de forbrenner mer og gir mer varme. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent.

Innbyggere i Bærum kan få støtte på opptil 3000 kroner til å skifte ut gamle vedovner og parafinovner. 

Alle søknader om tilskudd til energitiltak fra Bærum kommune må ferdigstilles innen 31. desember 2022.

Les om støtteordningen her

Fyringstips: 

Les mer på SINTEF sine nettsider

Bruk alltid tørr ved og tenn opp fra toppen av veden.