Skadedyr skal bekjempes effektivt og på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø.

Alle som eier eller bruker en eiendom har plikt til å forebygge og bekjempe skadedyr hvis de dukker opp, jfr. forskrift om skadedyrbekjempelse § 2-1. Dersom det er skadedyr på din egen eiendom, anbefaler vi at du tar kontakt med et skadedyrfirma.

Folkehelseinstituttet har en nettside hvor du kan finne mye informasjon om skadedyrbekjempelse. Der finner du også veiledning om kjøp av skadedyrbekjempelse, samt liste over firmaer som har godkjente skadedyrbekjempere.

Tilsyn med skadedyrfirma

I Bærum kommune er det Miljørettet helsevern som fører tilsyn med skadedyrbekjempelser etter forskrift om skadedyrbekjempelse. Av prioriteringshensyn fører vi i hovedsak hendelsesbaserttilsyn med skadedyrbekjempelser.

Klage på skadedyr

Du kan klage på enkelte typer skadedyrproblemer til Bærum kommune via dette skjemaet. Dersom du har et skadedyrproblem som skyldes en privatperson, bør du forsøke å ta opp saken med vedkommende før du sender din klage til oss. Du kan ikke klage på at du har fått skadedyr på din egen eiendom, med mindre problemet åpenbart skyldes en naboeiendom.

Her er eksempler på hva du kan klage på til Miljørettet helsevern:

  • Skadedyr som kommer inn til deg fra naboleilighet/-bolig.
  • Veggedyr, kakerlakker eller andre insekter på overnattingssted som du har brukt.
  • Store mengder rotter eller andre skadedyr som skyldes at de får mat av noen.

 

Dersom du mistenker rotter eller andre skadedyr inne på et serveringssted, kontakt Mattilsynet.

Klage på skadedyrfirma

Det er viktig at skadedyr bekjempes effektivt, men samtidig på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø. Reglene om dette står i forskrift om skadedyrbekjempelse. Vi oppfordrer derfor til å melde fra til oss via dette skjemaet dersom du mener et skadedyrfirma gjør noe feil.

Rotter i nabolaget - infoskriv

Dersom det er identifisert rotter i nabolaget, er det eiere/beboere som har ansvar for å bekjempe og forebygge at flere kommer til. Miljørettet helsevern i Bærum kommune har laget et infoskriv “Kjære nabo, info om rotter” som påpeker enkle tiltak som kan forsøkes før det bestilles profesjonell bekjempelse fra et skadedyrfirma. Styret/vellet kan for eksempel distribuere dette til beboere.

Adobe PDF  - Kjære nabo