Virksomheter med badeanlegg, boblebad og badstuer må sikre tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold for sine brukere.

Alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue.

Dette gjelder også basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt og lignende. Forskriften setter krav til vannkvaliteten og driften av bassengbad, inkludert boblebad, for å hindre smitteoverføring via badevann.

Meldeplikt

Virksomheter med boblebad, badeanlegg, flytetanker og badstuer som er tilgjengelig for allmennheten skal melde disse til kommunen. Før badeanlegg/boblebad tas i bruk eller ved endringer i driften, skal eier av anlegget legge frem melding til kommunen. Meldingen skal inneholde vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne.

Bruk følgende skjema: Meldingsskjema Bærum kommune

Opplysningsplikt

Eier/driver har opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Internkontroll

Det skal etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet, resultater av vannprøver, samt system for avvikshåndtering.

Lovverk og veiledning