Elektromagnetiske felt

Informasjon om elektromagnetiske felt oppdateres på sidene til Statens Strålevern. Her finner du "spørsmål og svar og høyspentanlegg og magnetfelt", samt informasjon om:

Bebyggelse nær høyspentanlegg
 (for kommuner og utbyggere)

Solarier

Informasjon om solarium oppdateres på sidene til Statens Strålevern.

Folkehelsekontoret, ved Avd. Miljørettet helsevern fører tilsyn med solarier i Bærum kommune.

Har du spørsmål eller henvendelser vedr. solarier, ta kontakt med oss på tlf. 67 50 32 00

eller send oss en e-post til post@baerum.kommune.no.

Høyspentanlegg

Informasjon om strøm og høyspentanlegg oppdateres på sidene til Statens Strålevern.

Brosjyrer:

Bebyggelse nær høyspentanlegg 
(for kommuner og utbyggere)

Mobil og trådløse nett

Informasjon om mobil og trådløse nett oppdateres på sidene til Statens Strålevern.

Et enstemmig formannskap vedtok 4. februar 2015 at Bærum kommune skal legge til rette for at innbyggere og næringslivet skal sikres god mobildekning.

Vedtaket innebærer at kommunen vil akseptere basestasjoner på kommunale eiendommer. Formannskapet vektla i sitt vedtak at plassering i forhold til skoler og barnehager skal gjøres slik at den totale eksponering for stråling fra basestasjoner og mobiltelefoner blir minst mulig.

Oversikt over basestasjoner i Norge

Post og teletilsynet har laget en oversikt over alle basestasjoner i Norge. Her er det også en strålekalkulator hvor man selv kan beregne egen eksponering ift. grenseverdiene: http://www.finnsenderen.no