Plaget av støy?

Er du nabo og ønsker å klage på støyende byggevirksomhet må du i første omgang ta kontakt med de som støyer. Det vil si de som er ansvarlig for byggeprosjektet (byggherre/entreprenør). Dersom denne klagen ikke fører frem, kan du kontakte Folkehelsekontoret i Bærum kommune.

Ønsker du å kontakte Folkehelsekontoret sender du en skriftlig henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, tekniske installasjoner og bygg- og anleggsaktivitet)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg

Send en e-post til: folkehelsekontoret@baerum.kommune.no og merkes med "Støy Folkehelsekontoret".

Du kan også finne informasjon om støysoner i vår kartløsning Bærumskart. Velg karttype forurensning og kryss av for ulike støysoner. Ønsker du å lese regler for støy – se Veiviser til nasjonale regler hos Miljødirektoratet

Henvendelser fra byggherrer/entreprenører skal rettes til Folkehelsekontoret. 

Skal du bygge i Bærum?

Nedenfor finner du retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune. 

Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune - Informasjon til naboer og utbygger/entreprenør (pdf)

Retningslinjer for ombygging- og rehabiliteringsarbeider i eksisterende bygninger

Melding om bygg og anleggsstøy

Anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til berørte naboer, skal meldes til kommunen. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av: 

  • anleggsaktiviteten
  • antatt støynivå/støyprognose,
  • oversikt over berørte naboer
  • en oversikt over hvilke avbøtende tiltak som er vurdert og vil bli gjennomført
  • samt hvordan informasjon og kommunikasjon skal foregå.

Bruk da skjemaet nedenfor

Skjema for bygg- og anleggsvirksomhet- melding om overskridelse av støygrense

Informasjon om vedlikeholdsarbeid som ikke krever melding til Folkehelsekontoret finner du her

Vedlikeholdsarbeider som ikke krever melding til Folkehelsekontoret (pdf)

Meldte støyende bygg- og anleggsarbeider

Her tilgjengeliggjøres støyende bygg- og anleggsarbeider

10.11.2023

Folkehelsekontoret sin vurdering - overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Høvik Stasjon

05.09.2023

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Bjarne Skaus vei 7  

21.08.2023

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Brynsveien 146

21.08.2023

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Blommenholmveien, 1365 Sandvika

24.03.2023

Folkehelsekontoret sin vurdering - Vollsveien 9-11 - Vollsveien 9-11 - melding om støyende bygg- og anleggsarbeider

24.03.2023

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Tokes Vei 50

26.01.23

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Caroline Øverlands vei 47.pdf

10.01.23

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Bærumsveien 229-235

15.12.2022

Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Oksenøyveien 15

18.10.2022

Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Gullhaugveien

19.09.2022

Folkehelsekontoret sin vurdering - Støyende arbeid Emma Hjort skole

28.07.2022

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Elveveien 65 (01.08.22 - 01.01.25)

 

17.06.21

Overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - E108 Forberedende arbeider - mangelfulle avbøtende tiltak

Kontakt

Henvendelser fra byggherrer/entreprenører kan rettes til Folkehelsekontoret. Henvendelser og klager fra naboer, rettes i første omgang til kontaktpersoner hos byggherre/ entreprenør. Dersom klager til byggherre/entreprenør ikke fører frem, kan Folkehelsekontoret kontaktes.