Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Bærum akkurat nå

Overvåking

Sjekk luftkvaliteten ved E18 på Strand og på Bekkestua på www.luftkvalitet.info. Her overvåkes luftkvaliteten kontinuerlig. Det blir målt svevestøv i to størrelser (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksider (NO,  NO2 og NOx). 

Statens vegvesen drifter målestasjonen ved E18, mens kommunen drifter målestasjonen på Bekkestua. Målestasjonen på Bekkestua ble startet opp sommeren 2016,var tidligere plassert ved E16.

Tilbud om daglig varsel om luftforurensning i Bærum

I vintermånedene kan du abonnere på e-postvarsel om luftkvalitet. Varsel om luftkvalitet sendes ut hver formiddag fra oktober til mai. Varselet gir informasjon om dagen i dag. Det sendes ut på e-post eller SMS. Tjenesten er gratis og leveres av NILU Norsk institutt for luftforskning.

Vedfyring

På kalde dager kan høye konsentrasjoner av partikler fra vedfyring gi helseplager for personer med hjerte- og lungelidelser. Det er viktig å fyre riktig for bl.a. å redusere ulemper med røyk. Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslippene og bidrar dermed til mindre lokal luftforurensning. 

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

For å forhindre sykdomsforverring for personer med lungelidelser kan du ikke brenne åpent eller brenne avfall i småovner. Det er vedtatt en kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

Lokal luftkvalitet

Forurensningsforskriftens legger et ansvar på kommunen som forurensningsmyndighet innen lokal luftkvalitet. Oppgavene innen lokal luftkvalitet er plassert hos Folkehelsekontoret ved Miljørettet helsevern.

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Helsevirkninger oppstår både ved kortvarig høye konsentrasjonsnivåer og ved langvarig eksponering for moderate og lave konsentrasjonsnivåer. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Generelt er luftkvaliteten i Bærum god, men områder langs de mest trafikkerte veiene kan det forekomme luftforurensning med potensielt negative helseeffekter.

Veitrafikken er hovedkilden til luftforurensning i Bærum, men vedfyring bidrar også. Det er svevestøv og nitrogendioksid som er de viktigste komponentene når det gjelder luftforurensning og helseeffekter. Høy luftforurensning kan forekomme langs de trafikktunge veiene, og da spesielt om vinteren

Lær mer om luftforurensning, regelverk, helse og utsatte grupper på www.luftkvalitet.info og i Folkehelseinstituttets faktaark

Tiltaksutredning for luftkvalitet 2015-2020

Bærum kommune har i samarbeid med Oslo kommune og Statens vegvesen utarbeidet tiltaksutredning for bedre luftkvalitet. Tiltaksutredningen danner grunnlaget for forslag til handlingspakker for Oslo og Bærum som sier noe om hvilke tiltak som kan gjennomføres. I Bærum vil forslag til handlingsplan fremlegges politisk i 2016/2017.

Folkehelsekontoret

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA

Telefon: 67 50 32 00
post@baerum.kommune.no

Telefonen er stengt man-tors kl. 11.45-12.30 og fredag kl. 11.30-12.30 pga. lunsjavvikling.

Åpent mandag til fredag kl. 8-15:30
Tirsdag til kl. 19