Trenger du noen å snakke med?

Individuelle samtaler pårørende til personer med demens

Råd, veiledning, tilbud om støttesamtaler til pårørende
Kontaktpersoner:

 Pårørendetilbud og pårørendeskoler

Kreftkoordinator

Råd, veiledning, tilbud om støttesamtaler til pårørende.


Palliasjon og kreftomsorg

Rask psykisk helsehjelp

Trykk på linken her

Mestringstelefonen: 905 27 071

Mestringstelefonen holder åpent hele døgnet, alle dager.

Alle kommunens innbyggere kan benytte mestringstelefonen for å få hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer. Det gis i hovedsak bistand til:

  • Bevisstgjøring av funksjonelle mestringsstrategier og veiledning i bruk av disse
  • Å veilede brukere og pårørende videre i systemet

Telefonen betjenes av helsepersonell ved Rudsdalen bo- og behandlingssenter. Avdelingen vil bestrebe en god tilgjengelighet, men i perioder med høy aktivitet kan det oppstå noe ventetid. Det er da mulighet til å legge igjen navn og telefonnummer på svarer, og avdelingen vil ta kontakt så fort de har anledning.

Rådgivning, rus og psykisk helse

tilbyr samtaler til pårørende, telefon: 67 50 76 55

Du kan også besøke Rådgivning, rus og psykisk helse i Brambanigården, 2 etasje, i Sandvika
Psykisk helse

Veteran i Bærum

Her finner du informasjon om ulike tilbud om hjelpetiltak for deg som tjenestegjør/ har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og for dine pårørende.

Kurs og seminarer

Pårørendeskole  - et kurstilbud til pårørende til personer med demens                                      

Elisabeth Wilhelmsen
Telefon: 969 45 967

Trude Bøe Cousins
Telefon: 457 26 005       

Demenstilbud  

Kurs for pårørende til personer med kognitiv svikt etter hjerneslag eller traumatisk hodeskade 

Lief Helene Janborg
Telefon: 415 05 813 

Kveldsmøte for Pårørende til personer med helseutfordringer, Diagnoseuavhengig

Lief Helene Janborg
Telefon: 974 02 798

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp har flere ulike kurstilbud som vil kunne styrke pårørendes psykiske helse og livskvalitet.

 raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no

Kurs i belastningsmestring 10 ganger a 2,5 timer
Rudi Eich
Telefon: 67 50 41 79
Rask psykisk helsehjelp

Introduksjonskurset Mental-vital trening 4 ganger á 2 timer 
Telefon: 67 50 41 79
Rask psykisk helsehjelp

Frisklivssenteret

Har forebyggende tjenester som kan bidra til å styrke pårørendes helse, livsstil og livskvalitet. frisklivssenteret@baerum.kommune.no og telefon 97402798

Lærings- og mestringssentret i Vestre Viken

Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbud

For pasient og familie til personer med psykiske lidelser.        

Irene Norheim
Telefon 916 12 805

Mia Iversen
Telefon: 911 89 766    

For pasient og familie til personer med psykisk lidelse 

Irene Norheim
Telefon 916 12 805

Mia Iversen
Telefon: 911 89 766 

Temakveld om Bipolar lidelse for pårørende      

Tone Finvold
Telefon 918 39 746

Kari Lund
Telefon 482 75 258         

Pårørendeseminar om psykose/schizofreni

Mia Iversen
Telefon: 911 89 766  

Informasjon om undervisningsseminar som holdes hvert halvår sendes ut til alle kommuner en gang pr. halvår. Det vil legges ut her når Bærum kommune mottatt slik informasjon.

Temadag for slagrammede og pårørende

Anne-Cathrine Berg
Telefon 67 80 93 14            

vestreviken.no - Pasient og pårørendeopplæring

Mestringskurs for personer med blærekreft og deres pårørende              

Katty Bevan og Anne-Cathrine Berg              

vestreviken.no - Pasient og pårørendeopplæring

Mestringskurs for menn med prostatakreft og deres pårørende

Katty Bevan og Anne-Cathrine Berg              

vestreviken.no - Pasient og pårørendeopplæring

Temamøter for pårørende til personer med ME (som har deltatt på mestringskurs)         

Katty Bevan og Anne-Cathrine Berg              

vestreviken.no - Pasient og pårørendeopplæring

Startkurs- livsstilsendrings-program for personer med sykelig overvekt.

En av kursdagene åpne for pårørende                  

Katty Bevan og Anne-Cathrine Berg              

vestreviken.no - Pasient og pårørendeopplæring

 

Sorggrupper til voksne etterlatte

Den norske kirke. Tanum Menighet.
Diakon telefon: 982 67 830
www.tanum-menighet.no - Sammen i sorgen

Montebello Senteret Mesnali

Diagnosespesifikke kurs for kreftpasienter og deres pårørende.

post@montebellosenteret.no
Telefon: 415 63 661

montebellosenteret.no/

Kreftforeningen

Tilbud til deg

Pårørendeseminar om psykose/schizofreni

Informasjon om undervisningsseminar som holdes hvert halvår sendes ut til alle kommuner en gang pr. halvår. Det vil publiseres her når Bærum kommune mottatt slik informasjon.

Samtalegrupper for pårørende innen psykisk helse.

Ta kontakt med: Anne Helene Lindseth
Telefon 970 63 601

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver?