Trenger du noen å snakke med?

Individuelle samtaler pårørende til personer med demens

Råd, veiledning, tilbud om støttesamtaler til pårørende
Kontaktpersoner:

 Pårørendeskole og demenstilbud

Kreftkoordinator

Råd, veiledning, tilbud om støttesamtaler til pårørende.

 

Les mer om Palliasjon og kreftomsorg

 

Rask psykisk helsehjelp

Tilbudet passer for deg som har relativt nyoppståtte og lettere psykiske helseplager som du ikke har fått behandling for tidligere, og hvor det er tilstrekkelig med et kortvarig tilbud.

Les mer om Rask psykisk helsehjelp

 

Mestringstelefonen: 905 27 071

Mestringstelefonen holder åpent hele døgnet, alle dager.

Alle kommunens innbyggere kan benytte mestringstelefonen for å få hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer. Det gis i hovedsak bistand til:

  • Bevisstgjøring av funksjonelle mestringsstrategier og veiledning i bruk av disse
  • Å veilede brukere og pårørende videre i systemet

Telefonen betjenes av helsepersonell ved Rudsdalen bo- og behandlingssenter. Avdelingen vil bestrebe en god tilgjengelighet, men i perioder med høy aktivitet kan det oppstå noe ventetid. Det er da mulighet til å legge igjen navn og telefonnummer på svarer, og avdelingen vil ta kontakt så fort de har anledning.

Rådgivning, rus og psykisk helse

tilbyr samtaler til pårørende, telefon: 67 50 76 55. 

Les mer om Psykisk helse

Veteran i Bærum

Her finner du informasjon om ulike tilbud om hjelpetiltak for deg som tjenestegjør/ har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og for dine pårørende.

Les mer om Veteran i Bærum her

Kurs og seminarer

Pårørendeskole  - et kurstilbud til pårørende til personer med demens                                      

Elisabeth Wilhelmsen
Telefon: 969 45 967

Trude Bøe Cousins
Telefon: 457 26 005       

Les mer om Demenstilbud her  

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp har flere ulike kurstilbud som vil kunne styrke pårørendes psykiske helse og livskvalitet.

 raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no

Se kurstilbud som Rask psykisk helsehjelp tilbyr her

Frisklivssenteret

Har forebyggende tjenester som kan bidra til å styrke pårørendes helse, livsstil og livskvalitet. frisklivssenteret@baerum.kommune.no og telefon 974 02 798

Les mer om Frisklivssenteret her

Kurs og opplæring for pasient og pårørende Vestre Viken HF

Lenke til kurs og opplæring 

Sorggrupper til voksne etterlatte

Den norske kirke. Tanum Menighet.
Diakon telefon: 982 67 830

www.tanum-menighet.no - Sammen i sorgen

Montebello Senteret Mesnali

Diagnosespesifikke kurs for kreftpasienter og deres pårørende.

post@montebellosenteret.no
Telefon: 415 63 661

montebellosenteret.no/

Kreftforeningen

Les mer om tilbud til deg

Pårørendeseminar om psykose/schizofreni

Informasjon om undervisningsseminar som holdes hvert halvår sendes ut til alle kommuner en gang pr. halvår. Det vil publiseres her når Bærum kommune mottatt slik informasjon.

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver?