Opplever du symptomer på demens eller er du pårørende til en med demens? Da kan du få råd, støtte og veiledning.

 

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigst årsaken til demens, men det finnes mange flere.
Sykdommene utvikler seg over tid og fører til endringer på områder som hukommelse, språk og væremåte. Demens påvirker evnen til å fungere i dagliglivet.

Har du mistanke om at du eller noen av dine kan ha demens, ta kontakt med din fastlege for å komme tidlig i gang med utredning.

Råd og veiledning til personer med demens og deres pårørende.

Elisabeth Wilhelmsen

Mob: 969 45 967

Trude Bøe Cousins

Mob: 457 26 005

Cecilie Lind – Eriksen

Mob: 488 65 091

Besøksadresse:

Dønskiveien 45, 1346 Gjettum

Vi er ett lavterskel tilbud for kommunenes innbyggere!

Hukommelsesteamet består av fagpersoner med god kompetanse på demens, og dette kan du få bistand til:

 • Utredning i samarbeid med fastlege ved mistanke om demens
 • Kartlegge hjemmesituasjonen din og foreslå tiltak, gi råd og veiledning
 • Tilrettelegging ved bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi
 • Være din kontakt etter du har fått en demensdiagnose
 • Gi deg og din familie oppfølging i sykdomsforløpet

Hukommelsesteamet er inndelt i 4 distrikt:

Distrikt Bekkestua

Lilian Raakjær

Tlf: 902 45 519 Mob: 902 45 519

Distrikt Rykkinn

Pauline Chimutanda

Tlf: 905 61 044 Mob: 905 61 044

Distrikt Sandvika

Line Løvik

Tlf: 477 87 871 Mob: 477 87 871

Distrikt Østerås

Bente Sund

Tlf: 905 04 904 Mob: 905 04 904

Henninge Torp

Tlf: 990 86 322 Mob: 990 86 322

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller er en nær venn med en som har demenssykdom.

Skolen er gratis og går både på dag og kveldstid, til sammen 12 timer.
Kurset holdes i Atri-x, Claude Monets Alle’ 21, 1304 Sandvika.

Temaer på pårørendeskolen:

 • Diagnostikk og behandling
 • Hvordan leve med hverandre og sykdommen, kommunikasjon
 • Tilbud i kommunen
 • Beregning av egenandel ved sykehjemsopphold
 • Livet på seniorsenteret
 • Vergeordning og fremtidsfullmakt
 • Samtykkerett og rett til medvirkning til helsehjelp
 • Frihets– og trygghetsteknologi
 • Brannvern i hjemmet
 • Tap og sorg reaksjoner

Kontaktinformasjon og påmelding:

Elisabeth Wilhelmsen

Mob: 969 45 967

Trude Bøe Cousins

Mob: 457 26 005

Cecilie Lind – Eriksen

Mob: 488 65 091

Kurs for pårørende til personer med demens

Kurset består av faglig foredrag og gruppesamtaler der man kan utveksle erfaringer og gi hverandre støtte. Oppstart høsten 2023

Elisabeth Wilhelmsen

Mob: 969 45 967

Trude Bøe Cousins

Mob: 457 26 005

Cecilie Lind – Eriksen

Mob: 488 65 091

Atrium dagaktivitetssenter – DAGA

Dette er ett eget dagsenteret for yngre personer med demens som bor hjemme.

På dagsenteret blir det servert to måltider, vi har fokus på den gode samtalen, fysisk aktivitet, sang, musikk, dans, og andre aktiviteter som spill og quiz. Det er en fast tur dag i uken og hvis været tillater det, tar vi gjerne med oss maten ut disse dagene.

Det er en egen buss som henter og bringer til og fra dagsenteret.

Atrium Dagaktivitetssenter 

Følg Atrium dagaktivitetssenter DAGA på Facebook 

Tildelingskriteriene dagsenter for yngre personer med demens:

 • Personen må ha en demens diagnose
 • Personen må bo og oppholde seg i Bærum kommune
 • Egensøknad må foreligge med gyldig underskrift
 • Personen må være hjemmeboende
 • Yngre enn 67 år, men kan vurderes individuelt
 • Fysisk sprek, må kunne nyttiggjøre seg de aktiviteter som arrangeres

Ta kontakt ved å fylle ut skjema nedenfor

Søknaden behandles av Tildelingskontoret fortløpende og vurderes individuelt. Ved innvilgelse må ventetid påberegnes.

Andre tjenester: Avlastning i hjemmet, rullerings opphold og korttidsopphold.

Individuell avlastning for pårørende til personer med demens med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Tjenesten skal bidra til at pårørende får mulighet til å ta del i samfunnsaktiviteter, fritidsaktiviteter og gi avlastning. Avlastningen gis i eget hjem.

Ta kontakt ved å fylle ut skjema nedenfor

Når dere har kontaktet oss tar vi kontakt tilbake, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak og tjenester som vi kan tilby deg.

Du kan også kontakte Tildelingskontorets vakttelefon for nærmere informasjon

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Telefontid i uke 27 - 32
Tlf: 67 50 40 50
Mandag–fredag kl. 9.00–11.00

Ønsker du å jobbe som avlaster?

Som avlaster for pårørende til personer med demens, vil du være pårørendes stedfortreder, slik at de kan delta på samfunnsaktiviteter, gjøre nødvendige gjøremål eller rett og slett ha fri.Du arbeider noen timer per uke og får betalt av kommunen.

Ta kontakt med avlaster koordinator: 

Avlaster koordinator

Tlf: 457 31 799 Mob: 457 31 799

 

Frihets- og velferdsteknologi kan gi trygghet, mestring og bidra til en enklere hverdag.

 • På Atri-x, visningssenter i Sandvika kan du se og teste frihets- og velferdsteknologi. Atri-x, Frihets- og velferdsteknologi 
 • Trygghetstjenester for hjemmeboende. Trygghetstjenestene er samlet i en pakke, som omfatter trygghetsalarm, elektronisk lås og brann- og røykvarsling. Trygghetstjenester-Trygghetsalarm
 • Hjelpemiddelutlånet kan låne ut hjelpemidler hvis du har et behov: Hjelpemiddelutlånet, Hjelpemidler Åpningstider hverdager kl.9.00-11.00 og 12.00-14.30. Tlf: 67 50 88 00
 • Du kan få informasjon og råd om hjelpemidler til hjemmet ved å ta kontakt med hukommelsesteamet i ditt distrikt:

Hukommelsesteamet er inndelt i 4 distrikt:

Distrikt Bekkestua

Lilian Raakjær

Tlf: 902 45 519 Mob: 902 45 519

Distrikt Rykkinn

Pauline Chimutanda

Tlf: 905 61 044 Mob: 905 61 044

Distrikt Sandvika

Line Løvik

Tlf: 477 87 871 Mob: 477 87 871

Distrikt Østerås

Bente Sund

Tlf: 905 04 904 Mob: 905 04 904

Henninge Torp

Tlf: 990 86 322 Mob: 990 86 322

 

Nyttig lenk:

Daglige aktiviteter og velferdsteknologi - Nasjonalt senter for aldring og helse

 • Vi arrangerer pårørendeskolen hver vår og høst. Skolen er lagt over flere samlinger, i alt 12 timer, en dagskole og en kveldskole. Pårørendeskolen har også et eget tilbud for pårørende til personer med demens under 65 år. 
 • Vi har samtalegrupper for pårørende som er ektefeller/partnere og voksne barn, dette som en forlengelse av pårørendeskolen.
 • Hvert år arrangerer vi Demensdagen 21. september, bedre kjent som Alzheimerdagen. Dette er en internasjonal bevegelse for å skape bevissthet om demenssykdom, og bidra til å bryte barrierer og stigma knyttet til sykdommen. Alzheimerdagen ble stiftet den 21. september i 1994 i Edinburgh av den internasjonale Alzheimerforeningen og Verdens helseorganisasjon (WHO)

 

Nyttige lenker

Demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demensplan 2025 | Nasjonal Helseportal (ressursportal.no)