Bærum kommune har flere demenstilbud til hjemmeboende på dagaktivitetssentrene på de ulike institusjonene.

 

Ressurssteam Demens 

Her er en oversikt over hva Ressurssteam Demens tilbyr:

  • Demensrådgivning
  • Avlastning i hjemmet for pårørende
  • Pårørendeskoler
  • Arrangører av den årlige Demensdagen lokalt i Bærum

Tjenesten er gratis og man søker via Tildelingskontoret. 

Bærum kommune har to ulike pårørendeskoler for pårørende til personer med demens. Felles for kursene er:

  • pårørendeskolene er gratis og åpne for alle som er interessert i temaet.
  • For informasjon/påmelding send e-post til demensinfo@baerum.kommune.no 

Informasjon om våre pårørendeskoler:

1. Pårørendeskole for pårørende til eldre personer med demens, og andre som er interessert. 

2. Pårørendeskole for pårørende til yngre personer med demens

Pårørendeskole i aldring og demens hos personer med utviklingshemming er under utvikling.

Bærum kommune har dagtilbud til yngre personer med demens og deres familier - dagaktivitetssenter. 

Atrium Dagaktivitetssenter 

Atrium Dagaktivitetssenter (DAGA) er et dagaktivitetssenter midt i Sandvika for inntil 10 personer med demens under 67 år. DAGA har egen Facebook side.

 

Bærum kommune har to visningsarenaer med velferdsteknologi for publikum.

På begge steder kan man bli kjent med og prøve noe av den teknologi som gjør hverdagen lettere å mestre ved ulike typer av funksjonssvikt.

Her er noen eksempler på tilbud som finnes i dag:

  • Lokaliseringsteknologi som f.eks. GPS
  • Elektronisk medisindispenser
  • Pasientvarslingssystem