Bærum kommune har flere demenstilbud til hjemmeboende knyttet til dagaktivitetssentre på de ulike institusjonene.

 

Ressurssteam Demens 

Her er en oversikt over hva Ressurssteam Demens tilbyr:

 • Demensrådgivning
 • Avlastning i hjemmet for pårørende
 • Demenstelefonen i Bærum
 • 3 ulike typer av Pårørendeskoler
 • Samtalegrupper for pårørende
 • Arrangører av den årlige Demensdagen lokalt i Bærum

Vi har tre demensrådgivere i 100% stilling

Vi har to rådgivere spesielt knyttet opp mot pårørende:

Tjenesten er gratis og man søker via Tildelingskontoret. 

 • For mer informasjon om Avlastning i hjemmet, ta kontakt på e-mail: demensinfo@baerum.kommune.no eller på demenstelefon: 488 65 091

Bærum kommune har tre ulike pårørendeskoler for pårørende til personer med demens. Felles for kursene er:

 • pårørendeskolene er gratis og åpne for alle som er interessert i temaet.
 • program over kursene finner du til høyre på siden.
 • For informasjon/påmelding send mail til demensinfo@baerum.kommune.no eller til demenstelefonen 488 65 091

Informasjon om våre tre pårørendeskoler:

1. Pårørendeskole for pårørende til eldre personer med demens, og andre som er interessert. 

2. Pårørendeskole for pårørende til yngre personer med demens

3. Pårørendeskole i aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Les mer om denne pårørendeskolen her

Bærum kommune har dagtilbud til yngre personer med demens og deres familier - dagaktivitetssenter. 

Atrium Dagaktivitetssenter 

 • Atrium Dagaktivitetssenter (DAGA) er et dagaktivitetssenter midt i Sandvika for inntil 10 personer med demens under 67 år. DAGA har egen Facebook side.

Søknadsskjema for dagaktivitetssenter

 

Bærum kommune har en temadag om sykdommen Demens  i samband med den internasjonale Alzheimerdagen i september.

Dette er åpent for alle og det er gratis å delta. Påmelding skjer via Demenstelefonen 488 65 091 eller på mail til demensinfo@baerum.kommune.no

Slik skal Bærum bli et mer demensvennlig samfunn

Gjennom en bevisstgjøringskampanje skal servicebedrifter bli bedre på å møte personer med demens på en god måte.

Vi vil legge til rette for at personer med demens kan fortsette å gjøre hverdagsaktiviteter og være en del av sitt nærmiljø. 2 000 personer i Bærum kommune lever med diagnosen demens per i dag. Noen av de tidlige tegnene på demens er problemer med språk og tall. Det kan gjøre at hverdagsaktiviteter, som å handle i butikk og bruke offentlig transport, blir vanskelige å utføre.

Nasjonal kampanje

Bærum kommune deltar i kampanjen til Nasjonalforeningen for folkehelsen  om å bli et mer demensvennlig samfunn.

Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte, slik at de kan utføre vanlige hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport og gå på bibliotek og kino. Ansatte i offentlig og privat servicenæring, for eksempel butikkmedarbeidere, servitører og bussjåfører, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. Allerede har 100 drosjesjåfører fått opplæring.

Opplæring er viktig

Flere bedrifter i Bærum får opplæring i hvordan man gir god service til personer med demens. Alle som deltar får en brosjyre med rådene og et klistremerke som de kan ha opp i butikkvinduet som signaliserer at de er med og bidrar. Undervisningen kan skje i lunsjpausen og man avtaler at representanter fra kommunen oppsøker bedriftene.

Fakta hvordan din bedrift kan bli mer demensvennlig:

 • Snakk tydelig
 • Lytt med godvilje
 • Vis respekt
 • Bistå med å finne veien
 • Finn et passende sted
 • Hjelp til å betale
 • Gjør ting forutsigbart
 • Ha et vennlig kroppsspråk

Vil du vite mer? Ta kontakt på demenstelefonen: 488 65 091 eller på mail: demensinfo@baerum.kommune.no

Bærum kommune har to visningsarenaer med velferdsteknologi for publikum.

På begge steder kan man bli kjent med og prøve noe av den teknologi som gjør hverdagen lettere å mestre ved ulike typer av funksjonssvikt.

Her er noen eksempler på tilbud som finnes i dag:

 • Lokaliseringsteknologi som f.eks. GPS
 • Elektronisk medisindispenser
 • Pasientvarslingssystem