Bærum kommune har flere demenstilbud til hjemmeboende på dagaktivitetssentrene på de ulike institusjonene.

 

Ressurssteam Demens 

Her er en oversikt over hva Ressurssteam Demens tilbyr:

 • Demensrådgivning
 • Avlastning i hjemmet for pårørende
 • Demenstelefonen i Bærum
 • 3 ulike typer av Pårørendeskoler
 • Samtalegrupper for pårørende
 • Arrangører av den årlige Demensdagen lokalt i Bærum

Vi har to demensrådgivere i 100 prosent stilling

Tjenesten er gratis og man søker via Tildelingskontoret. 

 • For mer informasjon om Avlastning i hjemmet, ta kontakt på e-mail: demensinfo@baerum.kommune.no eller på demenstelefon: 488 65 091

Bærum kommune har tre ulike pårørendeskoler for pårørende til personer med demens. Felles for kursene er:

 • pårørendeskolene er gratis og åpne for alle som er interessert i temaet.
 • program over kursene finner du til høyre på siden.
 • For informasjon/påmelding send mail til demensinfo@baerum.kommune.no eller til demenstelefonen 488 65 091

Informasjon om våre tre pårørendeskoler:

1. Pårørendeskole for pårørende til eldre personer med demens, og andre som er interessert. 

2. Pårørendeskole for pårørende til yngre personer med demens

3. Pårørendeskole i aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Les mer om denne pårørendeskolen her

Bærum kommune har dagtilbud til yngre personer med demens og deres familier - dagaktivitetssenter. 

Atrium Dagaktivitetssenter 

 • Atrium Dagaktivitetssenter (DAGA) er et dagaktivitetssenter midt i Sandvika for inntil 10 personer med demens under 67 år. DAGA har egen Facebook side.

Søknadsskjema for dagaktivitetssenter

 

Slik skal Bærum bli et mer demensvennlig samfunn

Gjennom en bevisstgjøringskampanje skal servicebedrifter bli bedre på å møte personer med demens på en god måte.

Vi vil legge til rette for at personer med demens kan fortsette å gjøre hverdagsaktiviteter og være en del av sitt nærmiljø. 2 000 personer i Bærum kommune lever med diagnosen demens per i dag. Noen av de tidlige tegnene på demens er problemer med språk og tall. Det kan gjøre at hverdagsaktiviteter, som å handle i butikk og bruke offentlig transport, blir vanskelige å utføre.

Nasjonal kampanje

Bærum kommune deltar i kampanjen til Nasjonalforeningen for folkehelsen  om å bli et mer demensvennlig samfunn.

Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte, slik at de kan utføre vanlige hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport og gå på bibliotek og kino. Ansatte i offentlig og privat servicenæring, for eksempel butikkmedarbeidere, servitører og bussjåfører, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. Allerede har 100 drosjesjåfører fått opplæring.

Opplæring er viktig

Flere bedrifter i Bærum får opplæring i hvordan man gir god service til personer med demens. Alle som deltar får en brosjyre med rådene og et klistremerke som de kan ha opp i butikkvinduet som signaliserer at de er med og bidrar. Undervisningen kan skje i lunsjpausen og man avtaler at representanter fra kommunen oppsøker bedriftene.

Fakta hvordan din bedrift kan bli mer demensvennlig:

 • Snakk tydelig
 • Lytt med godvilje
 • Vis respekt
 • Bistå med å finne veien
 • Finn et passende sted
 • Hjelp til å betale
 • Gjør ting forutsigbart
 • Ha et vennlig kroppsspråk

Vil du vite mer? Ta kontakt på demenstelefonen: 488 65 091 eller på mail: demensinfo@baerum.kommune.no

Bærum kommune har to visningsarenaer med velferdsteknologi for publikum.

På begge steder kan man bli kjent med og prøve noe av den teknologi som gjør hverdagen lettere å mestre ved ulike typer av funksjonssvikt.

Her er noen eksempler på tilbud som finnes i dag:

 • Lokaliseringsteknologi som f.eks. GPS
 • Elektronisk medisindispenser
 • Pasientvarslingssystem