Bærum kommune har flere demenstilbud til hjemmeboende på dagaktivitetssentrene på de ulike institusjonene.

 

Ressurssteam Demens 

Kontakt våre demensrådgivere på telefon:

  • Trude Bøe Cousins: 457 26 005
  • Elisabeth Wilhelmsen: 969 45 967

Eller på e-post: demensinfo@baerum.kommune.no

Besøksadresse: Eyvind Lyches vei 10, Sandvika

Her er en oversikt over hva Ressurssteam Demens tilbyr:

  • Demensrådgivning
  • Avlastning i hjemmet for pårørende
  • Pårørendeskoler
  • Arrangører av den årlige Demensdagen lokalt i Bærum

Tjenesten er gratis og man søker via Tildelingskontoret. 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (pdf)

For mer informasjon om Avlastning i hjemmet, ta kontakt på e-post: demensinfo@baerum.kommune.no

Bærum kommune har pårørendeskole for pårørende til personer med demens flere ganger i året.

Skolene er gratis og går både på dag- og kveldstid, til sammen 12 timer.

For informasjon/påmelding send e-post til demensinfo@baerum.kommune.no 

Bærum kommune har dagtilbud til yngre personer med demens og deres familier - dagaktivitetssenter. 

Atrium Dagaktivitetssenter 

Atrium Dagaktivitetssenter (DAGA) er et dagaktivitetssenter midt i Sandvika for inntil 10 personer med demens under 67 år. DAGA har egen Facebook side.

 

Bærum kommune har to visningsarenaer med velferdsteknologi for publikum.

På begge steder kan man bli kjent med og prøve noe av den teknologi som gjør hverdagen lettere å mestre ved ulike typer av funksjonssvikt.

Her er noen eksempler på tilbud som finnes i dag:

  • Lokaliseringsteknologi som f.eks. GPS
  • Elektronisk medisindispenser
  • Pasientvarslingssystem